Ilość wyświetleń: 271

6. września – bez dodatkowych pytań

Prezydent Bronisław Komorowski nie uwzględnił wniosku NSZZ „Solidarność” o rozszerzenie katalogu pytań w referendum, które na wniosek prezydenta ma się odbyć 6 września. „Solidarność” domagała się dopisania pytań dot. wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego 6-cio latków oraz lasów państwowych.

Prezydent Bronisław Komorowski nie uwzględnił wniosku NSZZ „Solidarność” o rozszerzenie katalogu pytań w referendum, które na wniosek prezydenta ma się odbyć 6 września. „Solidarność” domagała się dopisania pytań dot. wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego 6-cio latków oraz lasów państwowych.

W liście do przewodniczącego Piotra Dudy, minister Jacek Michałowski argumentował, że Senat wyrażając zgodę na zarządzenie referendum zaakceptował listę pytań, która stanowiła integralną część wniosku. Postanowienie to zostało opublikowane, a więc – jego zdaniem – wystąpienie z postulatem zmiany pomija wymogi proceduralne i nie może być uwzględnione.

– Już po raz drugi odmówiono nam prawa do referendum w jednej z najważniejszych spraw dot. ogółu obywateli. Wcześniej w 2012 roku i teraz – komentuje Piotr Duda, szef „Solidarności”.

Przypomina, że odmawia się obywatelom prawa do wypowiedzenia się na sprawy niezwykle istotne dla ogółu obywateli, a przeprowadza referendum w sprawach dot. wąskiej grupy takiej jak np. osób korzystających z czynnego prawa wyborczego.

ml

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.