Ilość wyświetleń: 297

Termin górniczej manifestacji w Warszawie przesunięty

Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy górniczych central związkowych zdecydował o przesunięciu terminu manifestacji w Warszawie na 16 czerwca.

Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy górniczych central związkowych zdecydował o przesunięciu terminu manifestacji w Warszawie na 16 czerwca.

 


– Dajemy rządowi czas. Liczymy na to, że po 30 dniach, o których mówił premier, uda nam się uzgodnić konkretne rozwiązania dla branży. Jeśli nie, górnicy dotrzymają słowa i do stolicy przyjadą – powiedział szef górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik.

Jednocześnie przewodniczący Grzesik podkreślił, iż rozmowy zaplanowane na najbliższy miesiąc muszą się zakończyć przyjęciem konkretnych rozwiązań, które będą zbieżne z postulatami zgłoszonymi przez stronę społeczną.  – Pan premier sam wyznaczył sobie 30-dniowy termin na realizację swoich deklaracji złożonych w Katowicach. Będziemy uważnie obserwować poczynania rządu w tym zakresie i sprawdzać, czy premierowi rzeczywiście chodzi o rozwiązanie problemów, z którymi boryka się polskie górnictwo, czy też chodzi wyłącznie o zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego – mówi szef górniczej „Solidarności” – Tym razem na pewno nie będzie tak, że będziemy się zgadzać na przeciąganie dyskusji w nieskończoność. Albo problemy branży zostaną rozwiązane możliwie szybko, albo wrócimy do planowanych wcześniej form nacisku na rząd – zapowiedział.

Pełną treść związkowego komunikatu w sprawie przesunięcia terminu protestu publikujemy poniżej.

* * *

Katowice, 8 maja 2014 r.

KOMUNIKAT

Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych zdecydował o przesunięciu terminu manifestacji w Warszawie z 19 maja na 16 czerwca.

Oczekujemy, że do tego czasu rząd podejmie wiążące decyzje w sprawach omawianych w trakcie spotkania z Premierem oraz podczas tzw. „szczytu węglowego” w Katowicach. Będziemy uważnie obserwować poczynania rządu w tym zakresie i na bieżąco oceniać czy chodzi o rzeczywiste rozwiązanie problemów, z którymi boryka się polskie górnictwo, czy też chodzi wyłącznie o zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.

16 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie. Oczekujemy od strony rządowej ustosunkowania się do zgłaszanych przez stronę związkową problemów oraz przedstawienia propozycji konkretnych rozwiązań. Od przebiegu tego spotkania uzależniamy decyzje dotyczące dalszych działań.

Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych postanowił, że w dniu 19 maja w kopalniach i zakładach górniczych przeprowadzone zostaną masówki informacyjne dla pracowników.


Źródło oficjalna strona Solidarności Górniczej: www.solidarnoscgornicza.org.pl