Ilość wyświetleń: 333

Solidarność coraz silniejsza w Jaworznie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie powstała Solidarność. To już kolejna Komisja Zakładowa Solidarności w tym roku powstała w jaworznickich instytucjach publicznych.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie powstała Solidarność. To już kolejna Komisja Zakładowa Solidarności w tym roku powstała w jaworznickich instytucjach publicznych.


Do związku należy już zdecydowana większość pracowników urzędu pracy, bo 55 osób spośród 68 zatrudnionych w urzędzie. – Nie sądziliśmy, że zainteresowanie związkiem będzie aż tak duże. – Mówi Agnieszka Kamieniorz, przewodnicząca nowopowstałej komisji. – To pokazuje, że pracownicy bardzo chcieli mieć swoją reprezentację, która będzie ich bronić i występować w ich imieniu przed pracodawcą. – Podkreśla przewodnicząca dodając, iż najpilniejszą kwestią dla związku będzie upomnienie się o podwyżki wynagrodzeń. – Nasze pensje są najniższe spośród wszystkich jaworznickich instytucji należących do samorządu – dodaje.

Organizujący związek w PUP-ie przyznają, że zamiar założenia związku zawodowego zrodził się już kilka miesięcy temu, a impulsem do działania był fakt powstania Solidarności w kilku innych instytucjach samorządowych w Jaworznie m. in. Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

To duży sukces Solidarności w Jaworznie. Na przestrzeni pół roku powstało 5 zakładowych struktur Solidarności to jasno pokazuje, że ludzie wbrew ogólnopolskim mediom chcą się organizować i walczyć o swoje prawa.

 

Na podstawie Tygodnika Śląsko – Dąbrowskiej NSZZ Solidarność.