Ilość wyświetleń: 279

Rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

Hymnem państwowym, uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłych członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz modlitwą i błogosławieństwem księdza biskupa seniora Tadeusza Rakoczego rozpoczął się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsko Białej.

Hymnem państwowym, uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłych członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz modlitwą i błogosławieństwem księdza biskupa seniora Tadeusza Rakoczego rozpoczął się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsko Białej.

Dzień wcześniej w bielskiej katedrze bp senior Tadeusz Rakoczy sprawował mszę św. dla uczestników.  Przy ołtarzu, na którym ustawiono relikwie patrona „Solidarności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki modlili się duszpasterze ludzi pracy z całej Polski. W modlitwie wziął udział także zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego w Polsce bp Paweł Anweiler.

W homilii były ordynariusz bielsko-żywiecki przypominał słowa św. Jana Pawła II z 2000 roku o tym, że ludzie pracy oczekują od „Solidarności” pomocy w obronie ich słusznych praw. Biskup zaapelował do związkowców, by w imię tych ideałów, podjęli z ufnością trud mądrego zagospodarowywania wolności.

Kaznodzieja zachęcał, by „Solidarność” w swych działaniach kierowała się wiarą w Boga i miłością do człowieka, w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności z ojczyznę. Zaznaczył, że bycie depozytariuszem dziedzictwa ruchu „Solidarności” zobowiązuje do wytrwałego dopominania się o prawa należne ludziom pracy.

– Miejcie szeroko otwarte oczy i dostrzegajcie choroby społeczne, które nas niszczą. A są nimi: niewrażliwość na potrzebujących i słabych, obojętność wobec przeszłości narodowej, utrata poczucia patriotyzmu, egoizm, niepotrzebne i bolesne podziały osłabiające naszą wzajemną solidarność” – wyliczał biskup, wskazując także na chciwość, walkę o pieniądze i władzę, karierowiczostwo i agresywny styl debat, jako naganne zjawiska w życiu publicznym i rodzinnym.

– Zawiść i insynuacje zajęły miejsce bezinteresownej życzliwości. Jakbyśmy zapominali, że od ponad 1000 lat jesteśmy narodem chrześcijańskim. Rodzi się wrażenie jakbyśmy pogubili się na drogach wolności i nie wiedzieli, co myśleć, kogo wybrać, jakim wartościom służyć. Wolność dla wielu stała się raczej pokusą niż wyzwaniem – powiedział biskup i zaapelował, by „Solidarność wróciła do swych korzeni i nie zapominała o ludziach pracy.

Po zakończeniu mszy św. jej uczestnicy mieli okazje uczcić relikwie serca bł. ks. Jerzego Popiełuszki przywiezione z kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

Podczas zjazdu delegatów zostaną wybrane władze „Solidarności” na najbliższe 4 lata, przewodniczący wraz z Komisją Krajową oraz Krajową Komisją Rewizyjną.

W Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsko Białej Jaworzno reprezentuje dwóch delegatów, członków KZ NSZZ „Solidarność” ZG Sobieski przewodniczący Waldemar Sopata oraz Bogdan Biś dotychczasowy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej. 

 

Na podstawie oficjalnej strony KK NSZZ Solidarność.