Ilość wyświetleń: 284

Piotr Duda kandydatem na szefa Komisji Krajowej Solidarności

Piotr Duda jest kandydatem WZD NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego na przewodniczącego Komisji Krajowej.

Piotr Duda jest kandydatem WZD NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego na przewodniczącego Komisji Krajowej.


12 czerwca podczas sprawozdawczo – wyborczego WZD śląsko – dąbrowskiej Solidarności delegaci poparli kandydaturę Piotra Dudy przez aklamację.

Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w październiku w Bielsku – Białej. Jaworzno na Krajowym Zjeździe  Delegatów NSZZ Solidarność reprezentować będzie dwóch przedstawicieli: Bogdan Biś dotychczasowy zastępca przewodniczącego KK oraz Waldemar Sopata przewodniczący NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie.

Przypomnijmy, że Bogdan Biś jest również członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.