Ilość wyświetleń: 281

Msza św. w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny

– Jak co roku pragnę gorąco powitać na tej uroczystej mszy św., kiedy modlimy się za naszą Ojczyznę, kiedy modlimy się za Solidarność w 34 rocznicę jej powstania – przywitał zebranych na uroczystej mszy św. ks. Prałat Eugeniusz Cebulski.

 

– Jak co roku pragnę gorąco powitać na tej uroczystej mszy św., kiedy modlimy się za naszą Ojczyznę, kiedy modlimy się za Solidarność w 34 rocznicę jej powstania – przywitał zebranych na uroczystej mszy św. ks. Prałat Eugeniusz Cebulski.

 

Jak co roku jaworznicka Solidarność gromadzi się wokół ołtarza w kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie, aby dziękować Bogu za dar Solidarności i prosić o łaskę na kolejne lata w służbie społeczeństwu i Ojczyźnie. Tegoroczna msza św. w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny odbyła się w niedzielę 7 września.

– Solidarność otworzyła bramy wolności naszej, i nie tylko. Wszystkie ościenne kraje, łącznie z Niemcami zostały uwolnione od tych strasznych, bezecnych postępowań – przypomniał ks. prałat rolę Solidarności w uwolnieniu Europy z jarzma komunizmu. Ks. Cebulski przypomniał wielkie postacie Solidarności ks. Jerzego Popiełuszkę, który dekretem Ojca św. Franciszka został ogłoszony Patronem NSZZ Solidarność, św. Jana Pawła II, który zawsze serdeczne wspominał związek a także Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego wielkiego Polaka i orędownika prawdy i wolności. Ks. Proboszcz Eugeniusz Cebulski przypomniał, że z intencji jaworznickiej Solidarności w nawie bocznej kolegiaty są popiersia bł. Jerzego Popiełuszki a także św. Jana Pawła II, a w przyszłym roku NSZZ Solidarność planuje w tym miejscu umieszczenia popiersia Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

– Gorąco będę Boga prosił, aby Solidarność w naszym mieście rozwijała się i kwitła – mówił do wiernych ks. Prałat. – Wspierajcie się. Nie bądźcie zachłanni na władzę, na pieniądze – apelował do zgromadzonych ks. Proboszcz. – Solidarność niech przewodzi wszystkim w szlachetnych celach i niech bł. Jerzy Popiełuszko wam dopomoże – mówił na zakończenie ks. Cebulski.

W uroczystej mszy św. wzięły udział wszystkie KZ NSZZ Solidarność z Jaworzna, obecne były również poczty sztandarowe NSZZ Solidarność z ZG Sobieski z MPWiK Jaworzno, Solidarności Elektrowni Jaworzno III,  a także poczet sztandarowy miasta Jaworzno.

W uroczystościach brali udział także włodarze Jaworzna. Prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcami Dariuszem Starzyckim oraz Tadeuszem Kaczmarkiem.     

 

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.