Ilość wyświetleń: 311

34 rocznica powstania NSZZ Solidarność

Od poświęcenia reklikwiarzy i płaskorzeźb zdobiących ambonę w bazylice św. Brygidy w Gdańsku Metropolita Gdański, ks. Abp Sławoj Leszek Głódź rozpoczął mszę św. z okazji 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

 

Od poświęcenia reklikwiarzy i płaskorzeźb zdobiących ambonę w bazylice św. Brygidy w Gdańsku Metropolita Gdański, ks. Abp Sławoj Leszek Głódź rozpoczął mszę św. z okazji 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

– „Solidarność” nie zwinęła swoich sztandarów, jak jej życzono. Te sztandary są tutaj z nami. „Solidarność” nie stała się kartą z historycznego kalendarza, a jej służba ojczyźnie trwa – mówił w swojej homilii ks. Abp. – To solidarność niesie wiano sierpnia 1980 roku i stanowi najważniejszy podmiot realizujący tamte porozumienia – powiedział Metropolita Gdański.

Wspominając 34 lata drogi „Solidarności” ks. Abp powiedział – Długi jest katalog spraw, z którymi dzisiaj boryka się wasz związek.

Te sprawy, to m.in. brak dialogu społecznego, liberalna rzeczywistość. Wzywając do respektowania ideałów sierpnia i jego porozumień mówił również – niech nie milknie przesłanie „Solidarności”, niech dalej trwa. Podmiotem pracy jest człowiek, a praca powołaniem człowieka. To przesłanie jest tożsame z przesłaniem kościoła i nie może być mowy o postępie, bez respektowania praw człowieka.

We mszy św. wzięła udział liczna delegacja członków „Solidarności” z Jaworzna między innymi przedstawiciele KZ z ZG Sobieski, „Solidarność” z MPWiK Jaworzno, przedstawiciele związku z jaworznickiej Straży Pożarnej, związkowcy z MCKiS Jaworzno, „Solidarność” Knauf Jaworzno, NSZZ „Solidarność” z Elektrowni Jaworzno III a także związkowcy z Urzędu Miejskiego Jaworzno.

W uroczystościach wzięli również udział Prezydent Jaworzna Paweł Silbert wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Kaczmarkiem. Odebrali oni poświęcony relikwiarz bł. ks. Jerzego Popiełuszki wspólnie z przewodniczącym Solidarności z ZG Sobieski Waldemarem Sopatą oraz zastępcą przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Bogdanem Bisiem przeznaczony dla naszego miasta. O relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały przekazane dla Jaworzna na wniosek jaworznickiej Solidarności, która wystąpiła o nie do władz kościelnych.  

Po uroczystej mszy św. zebrani złożyli kwiaty przed pomnikiem zamordowanych stoczniowców. W imieniu Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno kwiaty złożył przewodniczący Waldemar Sopata wraz z Andrzejem Dudzikiem i Robertem Patykiem. Wiązanki złożyli także włodarze naszego miasta jak również przedstawiciele „Solidarności” z ZG Sobieski.

W uroczystościach brał udział sztandar NSZZ Solidarność z ZG Sobieski.

 

Na podstawie oficjalnej strony KK NSZZ Solidarność.