Ilość wyświetleń: 315

24 litry krwi w pierwszej akcji krwiodawczej 2014 r.

W piątek 10 stycznia na parkingu szybu Piłsudski odbyła się pierwsza akcja krwiodawcza w 2014 r. Od samego rana autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic oblegany był przez krwiodawców.

W piątek 10 stycznia na parkingu szybu Piłsudski odbyła się pierwsza akcja krwiodawcza w 2014 r. Od samego rana autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic oblegany był przez krwiodawców.

 


Styczniowa pogoda była łaskawa dla oddających krew, jak na początek roku było ciepło i nie padało, co było nie bez znaczenia dla oczekujących w kolejce przed autokarem. W ten piątek krew zamierzało oddać 63 osoby, lekarze dopuścili do pobrania życiodajnego płynu 54 krwiodawców. Łącznie oddano ponad 24 litry krwi.

Akcja jak zwykle zorganizowana była przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski wspólnie z NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski. Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie miejsca dla autokaru do pobierania krwi oraz służbom ochrony za zabezpieczenie dla tego autokaru. Dziękujemy zwłaszcza krwiodawcom, którzy bez względu na pogodę nigdy nie zawodzą.

Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawczą, która odbędzie się 28 lutego.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.