Ilość wyświetleń: 284

Zapraszamy na akcję krwiodawczą 23 sierpnia

Apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się 23 sierpnia darem krwi z osobami najbardziej potrzebującymi. Jak co miesiąc na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski w godzinach od 800 do 1400 będzie podstawiony autokar do poboru krwi.

 

Apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się 23 sierpnia darem krwi z osobami najbardziej potrzebującymi. Jak co miesiąc na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski w godzinach od 800 do 1400 będzie podstawiony autokar do poboru krwi.


XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w dowód pamięci i szacunku dla Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego nauk ustanowił sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.

Wypełniając testament błogosławionego Jana Pawła II zawartego w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, od 2006 roku Związek prowadzi akcję dni honorowego krwiodawstwa. – To wspaniały pomnik Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego nauki – uzasadniali pomysłodawcy swoją inicjatywę. Początkowo, w związku z rocznicą śmierci były one organizowane w kwietniu, jednak w 2008 r. Krajowy Zjazd Delegatów zmienił je na sierpień.

Duży wpływ miały na to doświadczenia centrów krwiodawstwa. To właśnie latem zapasy banków krwi są na dramatycznie niskim poziomie, a wydawanie krwi ograniczane jest często do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Co roku nawet 500 000 osób oddaje krew, z czego honorowi krwiodawcy czynią to kilkukrotnie w ciągu roku. Jednorazowo bezpiecznie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.

Jednocześnie apelujemy do pracowników ZG Sobieski, którzy tego dnia zamierzają oddać krew aby wcześniej wpisywali się na listy w swoich biurach, by kierownicy oddziałów mogli zabezpieczyć obłożenie robót.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność.