Ilość wyświetleń: 317

Zablokujmy ten Pakiet! Podpisz się przez Internet

Ruszył serwis internetowy, w którym każdy może zadeklarować poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej”. Inicjatywa ma na celu zablokowanie najbardziej niekorzystnych dla gospodarek opartych na węglu zapisów Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej (UE). Zbiórkę miliona podpisów, koniecznych do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, od początku wspiera NSZZ „Solidarność”.

Ruszył serwis internetowy, w którym każdy może zadeklarować poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej”. Inicjatywa ma na celu zablokowanie najbardziej niekorzystnych dla gospodarek opartych na węglu zapisów Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej (UE). Zbiórkę miliona podpisów, koniecznych do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, od początku wspiera NSZZ „Solidarność”.


Strona w języku polskim została uruchomiona przez Komisję Europejską pod koniec stycznia.

Celem akcji zainicjowanej przez polityków Solidarnej Polski jest „zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki miliardów euro na nieefektywne jednostronne działania klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego”, „zatrzymanie »carbon leakage« – eksportu miejsc pracy i przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie istnieją regulacje klimatyczne”, „obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie »nędzy energetycznej«, co zwiększy spójność społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne” oraz „zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez umożliwienie państwom członkowskim używania ich własnych zasobów energetycznych”.

Unijna polityka klimatyczna opiera się głównie na wprowadzanym w życie od 1 stycznia br. Pakiecie Klimatycznym – zaakceptowanym wcześniej przez rządy zbiorze dyrektyw, które narzucają państwom członkowskim konieczność pozyskiwania 1/5 całej energii ze źródeł odnawialnych. Cel ten ma być osiągnięty do 2020 roku. Realizację projektu wymusza odgórne ustalenie dopuszczalnych limitów emisji „gazów cieplarnianych”, w tym dwutlenku węgla, dla przedsiębiorstw. Przekroczenie normy oznaczać będzie konieczność wykupu dodatkowych limitów emisji przez firmy. Nie trzeba dodawać, że podniesie to znacząco koszty funkcjonowania całych branż, a niektóre zakłady doprowadzi do upadku. Pracę w branżach takich jak hutnictwo, przemysł stalowy, chemiczny, cementowy oraz papierniczy może stracić od 250 do 500 tysięcy osób. Wdrożenie rozwiązań zawartych w Pakiecie wywoła też znaczące podwyżki cen energii (już w tym roku nawet o 30 procent) i ciepła (o ponad 20 procent).

Aby móc zadeklarować poparcie dla Inicjatywy, należy być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (w Polsce – 18 lat).

Uwaga! Podpis złożony elektronicznie jest równoważny z podpisem złożonym fizycznie, nie należy zatem składać podpisu dwukrotnie – na formularzu przeznaczonym do zbiórki podpisów i za pośrednictwem Internetu.

Link do strony kliknij tutaj >>>