Ilość wyświetleń: 302

WZD Regionu Śląsko – Dabrowskiego

Podsumowanie działań regionalnych struktur związku w mijającym roku, m.in. strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu oraz wrześniowych protestów w Warszawie – to najważniejsze tematy Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 21 listopada w Katowicach. Związkowcy dyskutowali też o kierunkach działań Solidarności w najbliższych miesiącach.

 

Podsumowanie działań regionalnych struktur związku w mijającym roku, m.in. strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu oraz wrześniowych protestów w Warszawie – to najważniejsze tematy Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 21 listopada w Katowicach. Związkowcy dyskutowali też o kierunkach działań Solidarności w najbliższych miesiącach.

– Możemy być z siebie dumni. Możemy być dumni z tego, że po raz pierwszy od 1981 roku w Solidarności, w regionie śląsko-dąbrowskim, doszło do generalnego strajku solidarnościowego. Gdyby nie marzec, nie byłoby innych kroków. Daliśmy impuls Solidarności do tego, żeby działać – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Przypomniał, że referendum strajkowe zostało przeprowadzone w 517 komisjach zakładowych zrzeszonych w regionie, a w strajku wzięło udział ok. 85 tys. osób.


Zdaniem szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności do sukcesów związku z ostatniego roku należy zaliczyć m.in. doprowadzenie wspólnie z pracodawcami hutnictwa do wprowadzenia odwróconego podatku VAT w obrocie wyrobami stalowymi oraz wejście w życie tzw. „małego trójpaku energetycznego”. – Po akcji strajkowej diametralnie zmieniło się podejście polskich polityków do kwestii pakietu klimatyczno-energetycznego. Sukcesem jest także zmiana postrzegania związku przez społeczeństwo, które utożsamia się z naszymi postulatami oraz zmiana postawy części pracodawców dostrzegających siłę Solidarności – dodał Dominik Kolorz.

Zaapelował też do delegatów o wsparcie dla pracowników Kompanii Węglowej, której zarząd zapowiedział głęboką restrukturyzację, zakładającą m.in. na łączenie kopalń, zwolnienia i ograniczenie liczby ścian wydobywczych. Dominik Kolorz odniósł się też do potrzeby wewnętrznych zmian w związku m.in. zmiany statutu. – Bez niej prawdziwa solidarność w Solidarności jest coraz trudniejsza do osiągnięcia – podkreślił.

Podkreślił, że jednym z najważniejszych wyzwań Solidarności jest doprowadzenie do reaktywowania Platformy Oburzonych. – To już najwyższy czas, żeby Solidarność wzięła na siebie nie tylko odpowiedzialność za losy naszych członków i pracowników, ale także za Polskę – zaznaczył.

Jednym z delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego jest Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W swoim wystąpieniu szef związku podkreślił, że sytuacja wielu polskich pracowników przypomina XIX-wieczny kapitalizm, w którym łamane są wszelkie prawa pracownicze i deptana jest ludzka godność. – To są wyzwania, z którymi staramy się zmierzyć – powiedział.

Skrytykował rząd za brak dialogu społecznego, co było powodem wyjścia związków zawodowych z Komisji Trójstronnej i przypomniał, że Solidarność dąży do wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania Komisji Trójstronnej. Podkreślił też, że wszelkie działania podejmowane przez ekipę rządzącą, m.in ostatnie zmiany w Kodeksie pracy, zmierzają do poprawy życia przedsiębiorców i mają charakter antyrodzinny i antypracowniczy.

Piotr Duda nawiązał także do postulatu Solidarności, jakim jest zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym. Jego zdaniem zebranie przez Solidarność 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego, chociaż zostało odrzucone przez posłów, przyniosło pozytywne efekty dla społeczeństwa. – Pokazaliśmy, że można i coś się zmieniło. Polacy zaczęli się organizować, zbierać podpisy i domagać się referendum w różnych sprawach – dodał szef Solidarności.

Mówiąc o bardzo trudnej sytuacji gospodarczej Polski, przypomniał, że sztab protestacyjno-strajkowy podjął uchwałę o dalszych działaniach włącznie ze strajkiem generalnym w całym kraju.  Zapowiedział też, że związek będzie wspierał te partie i tych polityków, którzy dostrzegają bardzo ważną rolę związków zawodowych w życiu społecznym.

W trakcie obrad WZD delegaci przyjęli stanowisko w sprawie polityki przemysłowej, w którym zaznaczyli, iż związek powinien aktywnie włączyć się do działań na rzecz odbudowy polskiego przemysłu, a także wesprzeć te środowiska pracodawców, które promują ideę reindustrializacji polskiej gospodarki. – Przykłady najsilniejszych gospodarek świata i Europy pokazują, że tylko powrót do polityki produkcji przemysłowej jest skutecznym sposobem na ochronę krajowych gospodarek i miejsc pracy oraz łagodzenie skutków wahnięć globalnych koniunktur gospodarczych – napisano w dokumencie.

WZD wezwało także zarząd Kompanii Węglowej do podjęcia rzetelnych i transparentnych negocjacji ze stroną społeczną w związku z planowaną głęboką restrukturyzacją spółki. – Główne założenia programu (restrukturyzacji KW – przyp. red.) dotyczące zwolnień pracowników, obniżenia świadczeń i uprawnień dla byłych i obecnych pracowników największej firmy górniczej w Polsce, a także zmiany struktury organizacyjnej odbieramy, jako rozpoczęcie procesu likwidacji wielu kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej SA – czytamy w stanowisku.

Delegaci poparli również działania Solidarności na szczeblu krajowym i regionalnym na rzecz wzmocnienia instytucji referendum ogólnokrajowego oraz zaapelowali do wszystkich organizacji i stowarzyszeń społecznych w naszym kraju o podjęcie wspólnych działań na rzecz wzmocnienia pozycji obywateli w polskim systemie politycznym. Pozostałe stanowiska przyjęte przez WZD dotyczyły nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej 12-miesięczne okresy rozliczeniowe, nowej ustawy kombatanckiej, sytuacji w służbie zdrowia, a także w oświacie, w związku z planowaną nowelizacją Karty Nauczyciela.

Solidarność z ZG Sobieski na WZD NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego reprezentuje trzech przedstawicieli: Przewodniczący NSZZ Solidarność ZG Sobieski Waldemar Sopada, Bogdan Biś członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ZG Sobieski, obecnie pierwszy zastępca szefa krajowej Solidarności Piotra Dudy oraz Dariusz Piechowicz członek prezydium Solidarności ZG Sobieski.

Źródło oficjalna strona NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.