Ilość wyświetleń: 315

Uroczystości Barbórkowe

Nie tak dawno o swoje prawa upominał się polski robotnik. Do Warszawy pojechali związkowcy by protestować przeciwko złej sytuacji pracowników, polityce rządu. – Mówił Hierarcha sosnowiecki podczas Barbórkowej mszy św.

 

Od wczesnych godzin rannych w środę 4 grudnia NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Sobieski rozpoczęła obchody ku czci św. Barbary patronki Górników. Jak co roku związkowcy z górniczej Solidarności Jaworzna swe święto rozpoczęli od złożenia wieńców pod figurkami św. Barbary na szybie Sobieskim, szybie Piłsudskim przy SKOK Jaworzno oraz w ZSP nr 3 w Jaworznie. Następnie górnicy zgromadzili się przed budynkiem Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. skąd przy dźwiękach górniczej orkiestry dętej przemaszerowali do Kolegiaty św. Wojciecha i Katarzyny gdzie uroczystą mszę św. Koncelebrował wraz z proboszczami z jaworznickich parafii ksiądz biskup Grzegorz Kaszak.


– Zgromadziliśmy się tutaj, aby podziękować Bogu Wszechmogącemu za dobro wyświadczone górnikom i ich rodzinom. – Mówił podczas homilii Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak – I aby prosić św. Barbarę o wstawiennictwo u tronu miłosierdzia Bożego. Bowiem nasze serca coraz częściej wypełnia łza i niepokój o nasz los, o przyszłość naszych dzieci naszych kochanych rodzin. – Kontynuował Biskup Kaszak. Wiele uwagi poświęcił trudnej kondycji polskiego górnictwa oraz pogarszającej się sytuacji w naszym kraju.Nie tak dawno o swoje prawa upominał się polski robotnik. Do Warszawy pojechali związkowcy by protestować przeciwko złej sytuacji pracowników, polityce rządu. – Mówił Hierarcha sosnowiecki podczas uroczystej mszy św. Wspomniał, że związkowcy protestowali przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia, tzw. uelastycznieniu czasu pracy oraz, że żądali podwyższenia płacy minimalnej. – Strajki i manifestacje były, więc wyrazem uzasadnionego niepokoju polskiego robotnika. Tylko nie wiem, dlaczego, a może wiem? W środkach masowego przekazu tak niewiele o tym się mówiło! – Mówił duszpasterz sosnowiecki. Dodał, że media więcej miejsca poświęcają niewielkim grupom feministek, których protesty godzą w człowieka. Ksiądz Biskup apelował abyśmy się nie dali zwieść. Związki zawodowe zabrały głos…, niestety w tym momencie zaproponowano zmiany w przepisach, które utrudniłyby działalność związków. – Biskup Kaszak wspomniał słowa błogosławionego Jana Pawła II, który podczas okupacji był robotnikiem i który mówił, że jest potrzeba zrzeszania się w związki zawodowe oraz organizacje, które wstawiać się będą za robotnikiem. Ksiądz Biskup mówił także, że związki zawodowe powinny walczyć o sprawiedliwość społeczną. Zwłaszcza teraz, gdy sytuacja w górnictwie jest ciężka i że wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu będzie się pogarszać. Zwrócił uwagę, iż zwały węgla zalegające w Polskich kopalniach przy niekontrolowanym imporcie tego surowca stwarza zagrożenie dla branży górniczej. Nawiązał również do zakazu palenia węglem w Krakowie, i że wobec takiej sytuacji trzeba zjednoczyć siły Polskich związków zawodowych górników i osób, które zarządzają Polskimi kopalniami, aby przeciwstawić się takiej sytuacji. – Jednocześnie zachęcam wszystkich do modlitwy o mądrość i roztropność dla rządzących naszym krajem. – Apelował Biskup Kaszak. Przypomniał, że nasz sąsiad Niemcy że na swoim terenie budują 12 elektrowni węglowych. – Jak widzimy sporo jest dzisiaj problemów, z którymi musi borykać się Polski Górnik. – Przypomniał, że nie jesteśmy jednak sami i abyśmy wszelkie troski przedstawiali Panu Bogu.

Po uroczystej mszy św. górnicy przemaszerowali do jaworznickiej Hali Widowiskowo Sportowej gdzie odbyła się uroczysta akademia, na której zostały wręczone odznaczenia oraz szpady górnicze dla zasłużonych pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zostały również odczytane życzenia od przedstawicieli władz oraz naukowców z branży górniczej.

Jak co roku  NSZZ Solidarność w PKW S.A. wystawiła poczty sztandarowe podczas uroczystości Barbórkowych. Solidarność z ZG Sobieski reprezentowały dwa poczty sztandarowe natomiast Solidarność z ZG Janina wystawiła jeden poczet. Oprócz górniczych sztandarów w uroczystej mszy św. brały udział jeszcze sztandary z zaprzyjaźnionych Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność z Jaworzna. Dziękujemy pocztowi sztandarom z Solidarności MPWiK Jaworzno oraz Solidarności z Tauron Wytwarzanie za pamięć. Niech Wam Bóg Błogosławi.

W uroczystościach oprócz władz PKW S.A. z Prezesem Kazimierzem Grzechnikiem na czele uczestniczyli przedstawiciele jaworznickiego samorządu. Obecny był Prezydent Jaworzna Pan Paweł Silbert oraz jego zastępca Tadeusz Kaczmarek. We mszy św. uczestniczył pierwszy zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, kolego z naszej Komisji Zakładowej Bogdan Biś. Świątynię wypełniali nie tylko górnicy i ich rodziny lecz również mieszkańcy Jaworzna.

Barbórka 2013 zdjęcia >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.