Ilość wyświetleń: 305

Trwa referendum strajkowe

Od 530 w Zakładzie Górniczym Sobieski trwa referendum strajkowe. Pracownicy ZG Sobieski podejmują decyzję, czy przystąpić do generalnego strajku solidarnościowego w regionie.

 

Od 530 w Zakładzie Górniczym Sobieski trwa referendum strajkowe. Pracownicy ZG Sobieski podejmują decyzję, czy przystąpić do generalnego strajku solidarnościowego w regionie.


We wchodzącym w skład PKW Zakładzie Górniczym Sobieski do godz. 1000 swoje głosy oddało 1100 pracowników z ponad 3000 zatrudnionych. To już ponad 1/3 załogi. Tak wysoka frekwencja świadczy o ogromnym zainteresowaniu akcją – mówi Waldemar Sopata, szef Solidarności w PKW S.A. Można szacować, że już po drugiej zmianie frekwencja sięgnie ponad 50%. Od rana trwa też głosowanie w drugiej kopalni PKW – ZG Janina w Libiążu.  Referendum będzie prowadzone na wszystkich zmianach. Wyniki głosowania powinny być znane w piątek rano.

Akcji referendalnej towarzyszy zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską w sprawie zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

Nasze postulaty:

  1. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego. ( Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa nie zwalniały ludzi i nie likwidowały miejsc pracy w czasie kryzysu, tylko razem z rządem płaciły postojowe).
  2. Wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego. (Chodzi o to, aby rząd wspierał przedsiębiorstwa, które wykańcza zbyt drogi prąd, bo inaczej te zakłady i miejsca pracy zostaną przeniesione za wschodnią granicę).
  3. Ograniczenia stosowania umów śmieciowych. (Chodzi o to, aby ludzie mieli stałą i stabilną pracę, aby mogli odkładać na emerytury).
  4. Likwidacja NFZ. (Chodzi o to, aby nasze składki trafiały na leczenie pacjentów w naszym regionie, a nie były przejadane przez urzędników w Warszawie).
  5. Utrzymanie rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. (Chodzi o utrzymanie emerytur pomostowych na wcześniejszych, sprawiedliwych zasadach, aby ludzie przed emeryturą nie trafili na bruk bez środków do życia).

Wystarczy że powiesz TAK!!!

Zdjęcia z Referendum Strajkowego 10.01.2013r. >>>

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.