Ilość wyświetleń: 293

Solidarność na trzeciomajowych obchodach

Od uroczystej mszy świętej w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny jaworznianie rozpoczęli rocznicowe obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. – Jestem Twój Maryjo, Jezu ufam tobie! Nie zapominajmy o tych krótkich, ale wspaniałych modlitewnych wersach. – Apelował do wiernych ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. – Ogarniam wszystkich modlitwą, każdego mieszkańca Jaworzna… Niech miłosierdzie Pańskie wspiera nas wszystkich. Oto gorąco się módlmy. – Kontynuował ks. Prałat.

Od uroczystej mszy świętej w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny jaworznianie rozpoczęli rocznicowe obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. – Jestem Twój Maryjo, Jezu ufam tobie! Nie zapominajmy o tych krótkich, ale wspaniałych modlitewnych wersach. – Apelował do wiernych ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. – Ogarniam wszystkich modlitwą, każdego mieszkańca Jaworzna… Niech miłosierdzie Pańskie wspiera nas wszystkich. Oto gorąco się módlmy. – Kontynuował ks. Prałat.

Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Łukasz Małkiewicz, kazanie skupił na obojętności teraźniejszego człowieka, na błędnym odbieraniu wiary katolickiej. – Możemy sobie wierzyć, możemy nie wierzyć, możemy wątpić, i wbrew powszechnemu mniemaniu, że wątpiący są gorsi, że niewierzący są gorsi od zażarcie wierzących, myśleć, że noszenie się z krzyżem na piersiach spowoduje, że najwyższy spojrzy na nas łaskawiej, a i ludzie wokół będą nas bardziej poważać, jeśli religijne symbole będziemy nieść przed sobą i wygłaszać nasze wyznanie wiary przy każdej okazji. – Mówił ks. Łukasz. – Najpierw przyszli po komunistów, ale nie protestowałem, bo nie byłem komunistom. Potem przyszli po Żydów, ale nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. Potem przyszli po związkowców, ale nie protestowałem, bo nie byłem związkowcem. Potem przyszli po Katolików, ale nie protestowałem, bo byłem Ewangelikiem. Potem przyszli po mnie i już nie było, komu protestować. Może warto się obudzić zanim będzie za późno, za nim ten świat będzie całkowicie nie chrześcijański. – Kontynuował ks. Małkiewicz.

Po mszy św. uroczysty pochód przemaszerował pod pomnik „Jaworznianom Walczącym o Niepodległą Ojczyznę” gdzie złożono kwiaty. Wcześniej głos zabrał Prezydent Jaworzna Paweł Slilbert. – 222 lata temu Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję – Dokument, który stał się zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Konstytucja 3 Maja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, należy bez wątpienia do najistotniejszych kart historii naszego narodu. – Mówił Prezydent Jaworzna. – Można by dzisiaj zadać sobie pytanie, czy po 222 latach od uchwalenia, polityczna i patriotyczna myśl Konstytucji 3 Maja jest obecna w świadomości Polaków? Czy warto obchodzić rocznicę Konstytucji, która nie tylko nie zmieniła losu kraju, ale nawet nie weszła na trwale w życie? Myślę, że nie tylko warto, ale wręcz należy. Konstytucja 3 Maja jest patriotycznym przejawem myślenia o państwie polskim i troski o jego przyszłość, przykładem właściwie rozumianej demokracji w walce przeciwko anarchii. Jest tragiczną lekcją, która udowodniła nam, że nic nie jest dane na zawsze – a szczególnie niepodległość i suwerenność państwa, lekcją dedykowaną zarówno obywatelom jak i rządzącym. – Kontynuował Prezydent Silbert.

Jak co roku na trzeciomajowych obchodach nie mogło zabrakło pocztów sztandarowych jaworznickiej Solidarności. Naszą Komisję Zakładową reprezentowały dwa poczty sztandarowe. Obecne były także sztandary NSZZ Solidarność MPWiK Jaworzno, Solidarność Elektrowni Jaworzno III. W imieniu Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność kwiaty złożyli Przewodniczący Waldemar Sopata wspólnie z Przewodniczącym MPWiK Andrzejem Dudzikiem oraz z Przewodniczącym NSZZ Solidarność ze Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik Tadeuszem Cyganem. W imieniu KZ NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski wiązankę złożył zastępca Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotr Miś.

 

Zdjęcia z trzeciomajowych obchodów >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.