Ilość wyświetleń: 385

Pracownicy PKW S.A. dostaną świadczenie świąteczne

W związku ze złożonym pismem przez Zakładową Organizację Koordynacyjną NSZZ Solidarność w PKW S.A. na spotkaniu organizacji związkowych z zarządem PKW S.A. w środę 11 grudnia, Zarząd poinformowali, że mimo ciężkiej sytuacji w spółce Zarząd postanowił obdarować pracowników PKW S.A. świadczeniem świątecznym.

W związku ze złożonym pismem przez Zakładową Organizację Koordynacyjną NSZZ Solidarność w PKW S.A. na spotkaniu organizacji związkowych z zarządem PKW S.A. w środę 11 grudnia, Zarząd poinformowali, że mimo ciężkiej sytuacji w spółce Zarząd postanowił obdarować pracowników PKW S.A. świadczeniem świątecznym.

 


NSZZ Solidarność w PKW S.A. ma wielką satysfakcję, że jako jedyna organizacja związkowa z PKW S.A.  wystąpiliśmy do Zarządu spółki z pismem o wypłacenie pracownikom PKW S.A. bezgotówkowego świadczenia świątecznego, ponieważ wierzymy, że zawsze warto upomnieć się o pracowników. Pismo to przedłożyliśmy pracodawcy 11 listopada.

Pracownicy ZG Sobieski i ZG Janina wykazują swe zaangażowanie w budowanie marki PKW S.A. a kondycja firmy uzależniona jest od wielu czynników niezależnych od pracowników.

Solidarność zawsze jest z ludźmi i zawsze będzie dbać o bezpieczeństwo pracy oraz o godne zarobki pracowników.

Jak zawsze jesteśmy skuteczni, ani przez chwilę nie przyjmowaliśmy do wiadomości, że pracownicy nic nie otrzymają na święta. Takim działaniem jeszcze raz pokazaliśmy, że konsekwencja w działaniach Solidarności przynosi oczekiwany cel.

Karty przedpłacone zasilone będą 20 grudnia.

Więcej informacji w biurach NSZZ Solidarność.

Pismo do Zarządu PKW S.A. tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.