Ilość wyświetleń: 332

Powstał Komitet Strajkowy

W środę 2 stycznia 2013r. większość działających w ZG Sobieski Organizacji Związkowych zgodnie z wytycznymi Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego powołały Komitet Strajkowy, którego zadaniem jest przygotowanie oraz przeprowadzenie referendum strajkowego w ZG Sobieski.

W środę 2 stycznia 2013r. większość działających w ZG Sobieski Organizacji Związkowych zgodnie z wytycznymi Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego powołały Komitet Strajkowy, którego zadaniem jest przygotowanie oraz przeprowadzenie referendum strajkowego w ZG Sobieski. W kilku branżach odbyły się już referenda strajkowe. W hutnictwie za przeprowadzeniem strajku solidarnościowego opowiedziało się 95% na kolei również 95% w przemyśle zbrojeniowym 92% natomiast w koksowniach 92%.

 


Formalnie referenda przeprowadzane w większości branż działających na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego dotyczą udziału w strajku solidarnościowym z pracownikami sądownictwa, będącymi w sporze zbiorowym, a niemogącymi podjąć czynnej akcji protestacyjnej. Polskie prawo nie przewiduje możliwości organizacji strajku przeciwko polityce rządu, stąd przyjęcie formuły, która pozwoli na przeprowadzenie akcji przypominającej strajk generalny. „Solidarnościowy” charakter protestu oznacza natomiast, że nie może on trwać dłużej niż 4 godziny.

Nie zostawajmy w tyle, nie pozwólmy decydować za siebie, powiedzmy temu rządowi dość!!!

Poniżej zamieszczamy biuletyn Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego.

Przeczytaj biuletyn tutaj >>>

Dział informacyjny KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.