Ilość wyświetleń: 297

Kwietniowa akcja krwiodawcza

Przelotny deszcz nie odstraszył krwiodawców, którzy w piątek 12 kwietnia oddali krew w kolejnej akcji krwiodawczej zorganizowanej wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski.

Przelotny deszcz nie odstraszył krwiodawców, którzy w piątek 12 kwietnia oddali krew w kolejnej akcji krwiodawczej zorganizowanej wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski.


Punktualnie o godzinie 8 na parkingu przed stołówką szybu Piłsudski zaparkował autokar z dziewięcioosobową ekipą z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. W kwietniowej akcji, krew oddało 46 osób, łącznie zebrano prawie 21 litrów tego życiodajnego płynu. Górnicy jak zwykle nie zawiedli, lecz do zbiórek krwi organizowanych przez KHDK i kopalnianą Solidarność przyłączają się również mieszkańcy Jaworzna niezwiązani z ZG Sobieski.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy tego dnia zdecydowali się na oddanie krwi. Postawa właśnie takich ludzi, którzy oddają cząstkę samego siebie pokazuje, że w naszym społeczeństwie są jeszcze ludzie, dla których nie liczy się zysk ponad wszystko, lecz bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za zgodę na przeprowadzenie akcji oraz udostępnienie miejsca na autokar do poboru krwi. Dziękujemy również ochronie ZG Sobieski za zabezpieczenie całej akcji. Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać.

Kolejna akcja odbędzie się 10 maja, jak zwykle serdecznie zapraszamy.

Akcja krwiodawcza 12.04.2013 r. >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.