Ilość wyświetleń: 268

Kolejne spółki Grupy TAURON za strajkiem

Pracownicy Tauron Wytwarzanie poparli akcję strajkową w regionie. „Tak” dla strajku generalnego powiedziało 98 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 55 proc. W sumie w głosowaniu wzięło udział 2385 osób.

Pracownicy Tauron Wytwarzanie poparli akcję strajkową w regionie. „Tak” dla strajku generalnego powiedziało 98 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 55 proc. W sumie w głosowaniu wzięło udział 2385 osób.


W skład Grupy Tauron Wytwarzanie wchodzi katowicka centrala oraz dziewięć zakładów, zlokalizowanych również w Małopolsce, na Podbeskidziu i woj. podkarpackim. Dlatego, jak zaznacza Krzysztof Junik z Solidarności Tauron Wytwarzanie przeprowadzenie głosowania wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego. – W każdym zakładzie znajdowały się dwie urny, stała i mobilna, z którą związkowcy chodzili po wydziałach. W ten sposób chcieliśmy dotrzeć do wszystkich pracowników. Nie było to łatwe, ponieważ większość zakładów pracuje w systemie czterobrygadowym – mówi Krzysztof Junik. Podkreśla, że głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek 14 stycznia, a już we wtorek wieczorem było wiadomo, że próg wyborczy został przekroczony. W mniejszych zakładach znajdujących się poza woj. śląskim frekwencja wyniosła nawet 80 proc.

Zdaniem Junika, dla pracowników branży energetycznej jednym z najważniejszych postulatów zgłoszonych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy jest żądanie utrzymania rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Podkreśla, że w Tauron Wytwarzanie jest duża grupa pracowników, których ten problem bezpośrednio dotyka. – Pozostałe postulaty MPKS są również bardzo ważne. Przecież unijny pakiet klimatyczny czy umowy śmieciowe to zagadnienia, które dotyczą każdego, bez względu na to, gdzie pracuje. Wyniki głosowania pokazują, że pracownicy doskonale rozumieją te problemy – podkreśla.

Również pracownicy Tauron Ciepło opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku generalnym w regionie.

Jak poinformowała Justyna Latos, wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej Solidarności i przewodnicząca „S” w Tauron Ciepło w referendum strajkowym uczestniczyło 1275 pracowników. Podkreśla, że przeprowadzenie referendum w spółce wymagało dużej sprawności organizacyjnej. Tauron Ciepło obejmuje obszar dawnego PEC Katowice i PEC Dąbrowa Górnicza oraz EC Tychy, EC Nowa i EC Katowice. – Referendum przebiegało sprawnie. Przygotowaliśmy też urny stałe, ale większość stanowiły urny mobilne, z którymi związkowcy dochodzili do pracowników na poszczególnych oddziałach. Załoga spółki identyfikuje się ze wszystkimi żądaniami zgłoszonymi przez organizacje związkowe – mówi Justyna Latos.

Źródło oficjalna strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.