Ilość wyświetleń: 293

Kolejna udana akcja krwiodawcza

O ponad 20 litrów krwi wzbogaciło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic po piątkowej (21.06.2013 r.) akcji krwiodawczej przeprowadzonej przez Klub Honorowych dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski. Akcja tradycyjnie odbyła się na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski.

O ponad 20 litrów krwi wzbogaciło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic po piątkowej (21.06.2013 r.) akcji krwiodawczej przeprowadzonej przez Klub Honorowych dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski. Akcja tradycyjnie odbyła się na parkingu przy stołówce szybu Piłsudski.


Właśnie zaczął się sezon urlopowy i jak co roku w okresie letnim wzrasta zapotrzebowanie na krew. Odnotowuje się wzrost wypadków komunikacyjnych, a i krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, dlatego każda kropla oddanej krwi jest bezcenna. Błogosławiony Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał, że oddając krew dajesz wiarę w człowieka”. W encyklice Evangelium vitae pisze: „Logika kultu duchowego przyjemnego Bogu (por. Rz 12, 1) wymaga, aby sławienie Ewangelii życia dokonywało się przede wszystkim w codziennym życiu i wyrażało się przez miłość do innych i dar z samego siebie. W ten sposób całe nasze istnienie będzie się stawać autentycznym i odpowiedzialnym przyjmowaniem daru życia oraz szczerym i wdzięcznym chwaleniem Boga, który ofiarował nam ten dar. To właśnie dokonuje się w tak wielu gestach ofiary, często niepozornej i ukrytej, spełnianej przez mężczyzn i kobiety, dzieci i dorosłych, młodych i starszych, ludzi zdrowych i chorych.” Należy o tak prostych gestach a jakże wymownych pamiętać, co dzień, starajmy się pomóc drugiemu człowiekowi a oddawanie krwi to jeden z najprostszych przejawów wielkości człowieka w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

W czerwcowej akcji krwiodawczej wzięło udział 45 osób, które łącznie oddały 20, 250 litrów krwi. Podczas akcji krwiodawczej pracownicy naszego zakładu mogli się darmowo przebadać. Badania poziomu cukru we krwi, poziomu cholesterolu, poziomu trójglicerydów, ciśnienie krwi, wagę ciała, poziom tkanki tłuszczowej przeprowadzali przedstawiciele jaworznickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Z badań tych skorzystało wielu pracowników ZG Sobieski.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy oddali tego dnia ten niepowtarzalny lek, dziękujemy też tym, którzy z różnych względów nie zostali dopuszczeni tego dnia do donacji krwi. Podziękowania kierujemy w stronę ekipy z katowickiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za sprawne przeprowadzenie akcji. Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za wyrażenie zgody na przeprowadzenie poboru krwi oraz za udostępnienie miejsca na autokar a służbą ochrony za zabezpieczenie parkingu przed stołówką szybu Piłsudski.

Już dziś zapraszamy na kolejną akcję krwiodawczą, która odbędzie się 5 lipca. Do zobaczenia!

Zdjęcia z czerwcowej akcji krwiodawczej Jaworzno 21.06.2013 r. >>>

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.