Ilość wyświetleń: 301

Wstrzymać Pakiet Klimatyczny

Wniosek o zablokowanie wejścia w życie Pakietu został już złożony w Brukseli. Po jego rejestracji rozpocznie się zbiórka podpisów, będąca ostatnią deską ratunku przed horrendalnymi podwyżkami cen prądu i utratą pracy na przestrzeni kilku następnych lat przez setki tysięcy Europejczyków.

Wniosek o zablokowanie wejścia w życie Pakietu został już złożony w Brukseli. Po jego rejestracji rozpocznie się zbiórka podpisów, będąca ostatnią deską ratunku przed horrendalnymi podwyżkami cen prądu i utratą pracy na przestrzeni kilku następnych lat przez setki tysięcy Europejczyków.Przedsiębiorstwa, które emitowały by więcej CO 2 musiały by wykupywać dodatkowe limity emisji co z całą pewnością doprowadzi takie zakłady przemysłowe jak hutnictwo, przemysł papierniczy zakłady chemiczne, cementownie elektrownie węglowe itp. do pewnej katastrofy a tym samym do likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy. Dodatkowo koszt energii elektrycznej wzrośnie o kilkanaście procent.

 


W ubiegłym tygodniu w katowickiej siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności odbyło się w tej kwestii spotkanie związkowców z inicjatorem powołania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej ( EIO ) Posłem Ludwikiem Dornem.

Aby uchwalony już Pakiet zablokować, politycy i wspierający ich związkowcy zdecydowali się skorzystać z EIO. To procedura przewidująca możliwość zgłaszania przez obywateli krajów członkowskich Unii wniosków o charakterze ustawodawczym. Wnioskodawcy muszą stworzyć Komitet Organizacyjny EIO, składający się z minimum 7 członków reprezentujących 7 unijnych państw. Po zarejestrowaniu wniosku przedstawionego przez Komitet, na co urzędnicy z Komisji Europejskiej (KE) mają dwa miesiące, zgłaszający mogą rozpocząć zbiórkę podpisów. Jeśli w ciągu roku zbiorą ich co najmniej milion, zyskują prawo do wysłuchania przed KE i Parlamentem Europejskim.

Argumenty za odrzuceniem tego szkodliwego pakietu są jednoznaczne. Bez takich państw jak Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Indie, Kanada czy Rosja, które to kraje emitują najwięcej CO 2 do atmosfery nie porozumieją się wspólnie z Unią Europejską pakiet ten tylko przysporzy państwom członkowskim kosztów i zwiększy ubóstwo obywateli biedniejszych państw unii między innymi Polski.

Na dzień dzisiejszy do Komitetu EIO wchodzą przedstawiciele Polski, Austrii, Czech, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Trwają rozmowy z organizacjami bułgarskimi, niemieckimi, słowackimi i węgierskimi.

Wniosek o zablokowanie wejścia w życie Pakietu został już złożony w Brukseli. Po jego rejestracji rozpocznie się zbiórka podpisów, będąca ostatnią deską ratunku przed horrendalnymi podwyżkami cen prądu i utratą pracy na przestrzeni kilku następnych lat przez setki tysięcy Europejczyków.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.