Ilość wyświetleń: 297

Po WZD Solidarności Regionu Śląsko – Dąbrowskiego

Delegaci WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego upoważnili regionalne władze związku do rozpoczęcia przygotowań do generalnego strajku ostrzegawczego. W czwartek 27 września w katowickiej siedzibie śląsko – dąbrowskiej Solidarności odbyło się WZD naszego regionu.

Delegaci WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego upoważnili regionalne władze związku do rozpoczęcia przygotowań do generalnego strajku ostrzegawczego. W czwartek 27 września w katowickiej siedzibie śląsko – dąbrowskiej Solidarności odbyło się WZD naszego regionu. Jestem przekonany, że ludzie czekają na odważne decyzje. Strajk jest najpotężniejszą bronią związkową. Do tej pory jej unikaliśmy, ale najwyższy czas po nią sięgnąć. Nasz region jest sercem przemysłowym Polski, który najdotkliwiej odczuwa skutki kryzysu. Osobno się nie obronimy, musimy to zrobić razem – powiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Podkreślił, że uchwała podyktowana została napiętą sytuacją społeczno-gospodarczą. – Obawiamy się, że w branżach energochłonnych, ale nie tylko, również w przemyśle motoryzacyjnym, służbie zdrowia czy w oświacie może dojść w najbliższych tygodniach i miesiącach do masowych zwolnień. Bezrobocie strukturalne na terenie Śląska i Zagłębia może osiągnąć bardzo duże rozmiary – dodał Dominik Kolorz.

 


Zamiar zorganizowania generalnego strajku ostrzegawczego w regionie poparł Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Ten rząd zepchnął nas na ulice. My to wyzwanie przyjmujemy – powiedział Piotr Duda w swoim wystąpieniu.

W uchwale dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do protestu delegaci podkreślili, że najważniejszymi postulatami planowanej akcji powinno być stworzenie programu osłon i ulg podatkowych pozwalających na utrzymanie zatrudnienia w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego oraz wprowadzenie rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego. Zdaniem delegatów wśród postulatów powinno znaleźć się także ustawowe ograniczenie stosowania „umów śmieciowych” oraz likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego na założeniach podobnych do tych, na których oparta była działalność Śląskiej Kasy Chorych. Związkowcy wyrazili zaniepokojenie groźbą utraty tysięcy miejsc pracy, nieprzestrzeganiem praw pracowniczych i związkowych oraz drastycznym wzrostem kosztów utrzymania.

Generalny strajk ostrzegawczy będzie miał charakter solidarnościowy i potrwa maksymalnie cztery godziny. Każda organizacja związkowa najpierw przeprowadzi referendum w tej sprawie w swoim zakładzie. Planowany termin protestu to grudzień 2012 roku lub styczeń przyszłego roku. Ostatni generalny strajk ostrzegawczy w regionie odbył się w maju 1981 roku.

Delegaci krytycznie ocenili funkcjonowanie obecnego systemu wyborczego w Polsce oraz poparli inicjatywę Pawła Kukiza, zmierzającą do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. – Trzeba wreszcie pójść w takim kierunku, że Sejm nie będzie służył partyjnym klanom. Chcemy mieć wpływ na to, kto z naszych okręgów będzie zasiadał w sejmie i na rozliczanie tych osób – powiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. – Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zdecydowanie krytycznie oceniają funkcjonowanie obecnego systemu wyborczego w Polsce, który prowadzi do nadmiernego upartyjnienia działalności Sejmu i Senatu RP oraz traktowania mandatu parlamentarzysty jako swojego trofeum rozdawanego poprzez ugrupowania polityczne swoim członkom – czytamy w przyjętym stanowisku. Inicjatywę zmierzającą do zmiany prawa wyborczego podjął Paweł Kukiz. Na stronie internetowej www.zmieleni.pl piosenkarz przypomina, że kilka lat temu 750 tysięcy Polaków złożyło swój podpis pod petycją w sprawie ordynacji wyborczej na jednomandatową, ale petycja nigdy nie ujrzała światła dziennego.

Jednym z tematów poruszonych podczas obrad była także sytuacja w służbie zdrowia. Delegaci zaapelowali do rządu o wycofanie się z przekształcania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. – Zmiany formy prawnej nie rozwiążą problemów finansowych i wzrastającej spirali zadłużenia przekształconych placówek – napisali delegaci w apelu. Uczestnicy obrad zawnioskowali też do Narodowego Funduszu Zdrowia o umożliwienie placówkom ochrony zdrowia renegocjacji zaniżonych kontraktów z 2012 roku oraz o zwiększenie dla nich środków finansowych na 2013 rok. Zwrócili uwagę, że kontrakty na przyszły rok w większości śląskich placówek podpisane zostały na poziomie lat ubiegłych, bądź też ich wysokość wzrosła tylko minimalnie.

Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski reprezentowało trzech Delegatów.

Zdjęcia z WZD NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego >>>

Źródło www.solidarnosckatowice.pl

Zdjęcia M.J.