Ilość wyświetleń: 374

Złamane ustalenia

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w PKW S.A. wystąpiła do Zarządu firmy z pismem, w którym sprzeciwia się jednostronnej decyzji o zmianie terminu przeszeregowań indywidualnych, co było przedmiotem porozumienia płacowego.

 

 

Ta jednostronna decyzja o wstrzymaniu przeszeregowań jest ewidentnym złamaniem przyjętych Uzgodnień kończących Spór Zborowy w naszym zakładzie a w konsekwencji daje podstawę do wszczęcia działań zgodnych z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów zbiorowych.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .


Pismo od Zarządu tutaj>>>>