Ilość wyświetleń: 352

Szkolenie dla SIP

Kodeks Pracy, Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy, podstawowe prawa i obowiązki SIP. Z tymi zagadnieniami trenerzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zapoznali nowo wybranych Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy członków Solidarności w ZG Sobieski.

 

 

W dniach 21 – 22 listopada NSZZ Solidarność w ZG Sobieski zorganizowała dwudniowe szkolenie dla Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, członków Solidarności.  Społeczna Inspekcja Pracy odgrywa niebagatelną rolę w dbaniu o bezpieczeństwo pracy w naszej firmie. Jest to niezależne ciało wybierane przez pracowników a podporządkowane bezpośrednio organizacjom związkowym.  Mając na względzie poprawne działanie SIP w ZG Sobieski Solidarność postanowiła zorganizować to szkolenie.


Szkolenie przeprowadzali przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach panowie Janusz Sapiński oraz Michał Olesiak, za co z góry dziękujemy.


Oddziałowym przypadło do gustu szkolenie podkreślali, iż wiedzy nigdy dosyć.


NSZZ Solidarność będzie chciała stopniowo wysyłać, sipowców członków Solidarności na szkolenia uzupełniające, aby podnosili swoje kwalifikacje.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .