Ilość wyświetleń: 345

Rocznica Porozumień Jastrzębskich

W sobotę 3 września w Jastrzębiu Zdroju odbyły się uroczystości z okazji 31 rocznicy podpisania Porozumień Jastrzębskich.

 

 

Porozumienia społeczne zawarte 31 lat temu zapoczątkowały drogę do wolności, zapoczątkowały  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ Solidarność. Dzisiejsze obchody, mimo że są uroczyste, będą miały inny charakter,   charakter bardziej wesoły, charakter mniej uroczysty. 31 lat temu podpisaniem umów społecznych społeczeństwo odniosło zwycięstwo. Zapoczątkowało drogę do wolności – powiedział podczas uroczystości pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarność.


Uroczystości rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego abp Damiana Zimonia odprawiona w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju (tzw. kościół „na górce”). Homilię wygłosił ks. prałat Marek Szkudło – Porozumienie Jastrzębskie było niewątpliwie uwieńczeniem wielkiego zbiorowego wysiłku polskiego społeczeństwa, które odmówiło życia w klimacie kłamstwa i absurdalnej propagandy, poniżania i braku godności – mówił między innymi ksiądz prałat.


Po mszy członkowie Solidarności, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojska, straży i policji złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Nie było przemówień.  Nie mogło tam zabraknąć również przedstawicieli naszej Komisji Zakładowej. Jesteśmy w tym miejscu, co roku. Prócz naszej KZ Jaworzno reprezentowało jeszcze kila komisji NSZZ Solidarność między innymi KZ NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania, Wodociągów i Kanalizacji, Cerfur Jaworzno. W imieniu Komisji Problemowej NSZZ Solidarność mias
ta Jaworzno wiązankę przed pomnikiem złożył Przewodniczący Waldemar Sopata.


O 18.00 na placu przed kopalnią Zofiówka rozpoczął się plenerowy koncert i piknik. Na scenie wystąpią kolejno: blues-rockowa grupa Cool z Pszowa, towarzysząca Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podczas manifestacji w maju i w czerwcu katowicka grupa Friday Feeling Band, Kabaret Młodych Panów z Rybnika oraz zespół Carrantouhill. Na zakończenie imprezy, odbył się pokaz sztucznych ogni.
Dział informacji KZ NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski .


Uroczystości z okazji XXXI rocznicy podpisania Porozumień Jastrzębskich Jastrzębie Zdrój 03.09.2011r.>>>