Ilość wyświetleń: 337

Pismo ws BHP

Mając na uwadze pogarszające się warunki pracy, wzrost wypadków brak reakcji na uwagi SIP oraz brak, jakiejkolwiek dyskusji na te tematy, Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w PKW S.A. wystosowała pismo w tej sprawie do Prezesa Zarządu PKW S.A.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Pismo do Prezesa >>>