Ilość wyświetleń: 335

Komunikat

31 marca zostało podpisane porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi  działającymi w PKW S.A. a Zarządem spółki przyznające pracownikom firmy jednorazowe świadczenie bezgotówkowe w wysokości 500 zł w formie zasilenia przedpłaconych kart płatniczych.


Jak czytamy w porozumieniu świadczenie otrzymają pracownicy którzy byli zatrudnieni w dniu 1.04.2010 r. i będą pozostawać w zatrudnieniu nieprzerwanie do dnia 31.03.2011r. Świadczenie na karty zostanie przelane 7.04.2011 r. Pracownicy z którymi nastąpi rozwiązanie pracy z art. 52 lub 53 KP nie przed dniem zasilenia kart nie otrzymają świadczenia.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.