Ilość wyświetleń: 413

WZD Regionu Śląsko – Dąbrowskiego


Po raz kolejny na Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego został wybrany Piotr Duda. 29 czerwca Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności udzieliło Przewodniczącemu w specjalnym stanowisku przyjętym przez aklamacje pełnego poparcia w starcie na Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność .- Dziękuję za zaufanie, jakim zostałem obdarzony. To  pokazuje, że praca, którą wykonałem w ciągu minionych czterech lat szła w dobrym kierunku i że chcecie jej  kontynuacji. – Mówił Piotr Duda po przyjęciu stanowiska.Również nasza Komisja Zakładowa była reprezentowana na Walnym Zebraniu Delegatów. NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski reprezentowało trzech delegatów, Przewodniczący Waldemar Sopata, Bogdan Biś i Dariusz Piechowicz. Bogdan Biś po raz kolejny został wybrany na Członka Zarządu Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności natomiast Przewodniczącemu Waldemarowi Sopata Delegaci powierzyli funkcję w Komisji Rewizyjnej. Waldemar Sopata i Bogdan Biś zostali również Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.