Ilość wyświetleń: 328

NSZZ Solidarność na miejscach pracy

Jako skuteczna Organizacja Związkowa jesteśmy tam gdzie oczekuje tego załoga naszej firmy, w ostatnim czasie wielokrotnie wspólnie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy oraz z przedstawicielami BHP uczestniczyliśmy w przeglądach stanowisk pracy w oddziałach dołowych w ZakładzieGórniczym Sobieski.

Przedstawiciele naszej Organizacji Związkowej odwiedzili oddziały G-1, G-2, G-3, GRP-1, GRP-3, GPP. Zjazdy takie odbywamy cyklicznie, ponieważ wolimy widzieć z pierwszej ręki obecne warunki pracy w oddziałach. W obecnej sytuacji przy wzmożonym wzroście wypadków postanowiliśmy bezpośrednio na miejscu przyjrzeć się drogom dojścia i zejścia ze stanowisk pracy, porządkowi na oddziałach, obłożeniu załogi w oddziałach wydobywczych oraz przodkowych, ewidencjonowanie czasu pracy oraz należyte zapisywanie dniówek 1,8.

Jesteśmy związkiem, który zawsze jest blisko ludzi i tak chcemy być postrzegani. Kontrole nasze nie są wymierzone przeciwko komukolwiek, lecz pragniemy poznać wszelkie problemy zanim wydarzy się nieszczęście. Chcemy jedynie poprawy warunków pracy i większej dbałości o bezpieczeństwo. Z każdych zjazdów przedstawicieli naszego związku wyciągamy wnioski, które służą w przyszłości poprawie pracy tak na oddziałach jak i w całym zakładzie.

Jednocześnie prosimy wszystkich pracowników Zakładu Górniczego Sobieski o informowaniu nas o jakichkolwiek niedogodnościach na stanowiskach pracy, łamaniu zasad BHP czy ewidentnym nieprzestrzeganiu zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy jak również Regulaminu Pracy obowiązującym w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Informacje takie mogą przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa w naszej firmie, być może uniknie ktoś dzięki temu wypadkowi. Każdy wypadek pociąga za sobą wysokie koszty dla zakładu ale przede wszystkim cierpienie fizyczne pracowników którzy ulegną takiemu zdarzeniu ale też cierpienie psychiczne ich rodzin. Niejednokrotnie człowiek taki odsunięty jest od swojej pracy na wiele tygodni. Zwracamy się również z apelem do wszystkich pracowników, że nie należy bagatelizować żadnego zdarzenia lub wypadku w pracy i zgłaszać je odpowiednim służbom, gdyż w przypadku późniejszych powikłań bądź dolegliwości uznanie zdarzenia za wypadek w pracy staje się wręcz niemożliwe może to skutkować w późniejszym okresie odróbką chorobowego do emerytury, skutkuje to również wypłatą odszkodowania z ZUS.

NSZZ Solidarność służy pomocą każdemu pracownikowi, drzwi naszych biur otwarte są dla każdego kto potrzebuje pomocy bądź ma jakieś pytania. Jeśli my nie możemy pomóc lub odpowiedzieć na jakieś pytanie z całą pewnością pokierujemy danego pracownika do odpowiednich służb, w razie potrzeby dysponujemy także pomocą prawną.

Dział informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.