Ilość wyświetleń: 221

Listopadowa demonstracja w Warszawie

20 listopada grupa 50 członków NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy Sobieski uczestniczyła w demonstracji przed Sejmem oraz przed Kancelariom Prezesa Rady Ministrów. Organizatorem demonstracji była NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego. To już kolejna demonstracja zapowiedziana przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Protest jest wynikiem braku porozumienia w sprawie emerytur pomostowych. Solidarność zarzuca stronie rządowej również łamanie podstawowych zasad dialogu społecznego, konsekwentne likwidowanie prawa do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz niezapewnienie przez Rząd powszechnego i równego dostępu do wykształcenia.


W demonstracji uczestniczyło około 2 tys. członków Solidarności z naszego regionu, między innymi górnicy, kolejarze, nauczyciele. W śród huku petard demonstranci domagali  się rzeczowych a nie pozorowanych rozmów rządu ze stroną społeczną. Jeśli włodarze naszego państwa się nie pochylą nad sprawami ludzi to zima może być gorąca tego roku.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia z demonstracji w Warszawie listopad 2008 >>>