Ilość wyświetleń: 409

Jesienny przegląd SIPW dniach 27 i 28.10.odbył się jesienny przegląd stanowisk pracy dokonane przez Społecznych Inspektorów Pracy w Zakładzie Górniczym Sobieski. Trzeba zaznaczyć, że Społeczni Inspektorzy Pracy nie są nominowani przez pracodawcę, lecz są wybierani przez załogę w wyborach organizowanych przez Zakładowe Organizacje Związkowe, działające w danej firmie.

 

Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy są ogniwem łączącym pracowników z służbami BHP, bo kto może wiedzieć więcej o występujących zagrożeniach i dążyć do ich usunięcia niż sami pracownicy, którzy są najbliżej tych zagrożeń?

Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy mają prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych, kontrolować przes trzegania przepisów prawa pracy, brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków, oraz eliminowaniu przyczyn powstawania chorób zawodowych.
Po stwierdzeniu jakiegokolwiek zagrożenia OSIP ma obowiązek poinformowania kierownictwa odpowiedzialnego za ten oddział natomiast kierownik musi ustosunkować się do danej informacji i usunąć zagrożenie.

Każdy pracownik ma wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie, o jakimkolwiek łamaniu przepisów prawa pracy czy BHP powinno się poinformować służby BHP lub właśnie Zakładowego czy Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Społeczni Inspektorzy Pracy to nasi koledzy, zwracajcie się do Nich w niepokojących Was sprawach, na pewno Was wysłuchają i doprowadzą do załatwienia niepokojącej sprawy.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.