Ilość wyświetleń: 604

Związkowcy z TAURONA nie chcą do NABE

Organizacje Związkowe zrzeszone w spółkach zależnych od TAURON Polska Energia wystosowały wspólny apel w sprawie powołania holdingu energetycznego opartego na dotychczasowych spółkach TAURONU. Pod pismem podpisało się ponad dwadzieścia Organizacji Związkowych ze spółek TAURON.

W piśmie skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Jacka Sasina, Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz innych przedstawicieli Rządu związkowcy podkreślają gospodarcze powiązanie spółek z grupy TAURON. W szczególności zwracają uwagę na powiązania technologiczne pomiędzy TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno (nowy blok 910). Przedstawiciele Związków Zawodowych zaznaczają, że paliwo wydobywane w TAURON Wydobycie jest bezpośrednio dedykowane dla jaworznickich elektrowni. 

Organizacje związkowe, działające w spółkach objętych procesem wydzielania aktywów węglowych z Tauron Polska Energia, stoją na stanowisku konieczności utworzenia Holdingu opartego o sprawdzoną formułę z gwarancjami przychodów i stabilności krajowego systemu energetycznego – czytamy w piśmie związkowców, pod którym podpisali się reprezentanci blisko 20 organizacji. Taki list trafił na ręce m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i szefa aktywów państwowych Jacka Sasina, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika, a także wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zdaniem związkowców nowy Holding Energetyczny to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż NABE m.in. przez brak ciążących zobowiązań finansowych. Wszak w obecnych planach stoi, żeby Agencja nie tylko posprzątała aktywa węglowe z PGE, Tauronu i Enei, ale też zadłużenie tych spółek. A proponowany przez związkowców Holding miałby działać na zupełnie innych zasadach. Dedykowane paliwo dla elektrowni spółek Nowe Jaworzno i Tauron Wytwarzanie miałoby być wydobywane w kopalniach Tauron Wydobycie. 

To nie nowość. Na podobnych zasadach na początku lat dwutysięcznych działała pierwsza taka firma w Polsce oparta na powiązaniu pomiędzy górnictwem węgla kamiennego i energetykom. Na bazie likwidowanej KWK Jaworzno i Elektrowni Jaworzno III powstał wówczas Zakład Górniczo Energetyczny Sobieski-Jaworzno III. 

Dodać należy też to, że taki model powiązań sprawdza się w Polskiej Grupie Energetycznej, gdzie proces wydobycia węgla brunatnego jest bezpośrednio powiązany z produkcją energii elektrycznej i zapewnia stabilność funkcjonowania krajowego rynku energetycznego. – Piszą na zakończenie związkowcy.

Pismo tutaj>>>

Zdjęcie: TAURON Nowe Jaworzno

Dział informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.