Ilość wyświetleń: 391

Zapraszamy na konferencję prasową!

Szanowni Państwo!

We wszystkich spółkach Grupy TAURON trwają spory zbiorowe. To wynik braku dialogu społecznego w najważniejszej dla pracowników kwestii – bezpieczeństwa miejsc pracy podczas dokonywanej w Polsce transformacji energetycznej.

Strona rządowa nie przekazuje związkom zawodowym żadnych istotnych informacji, a wręcz przeciwnie próbuje narzucić nieakceptowane społecznie rozwiązania wypracowywane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Polegają one na wydzieleniu wszystkich aktywów węglowych z koncernów energetycznych, a następnie – czego obawia się „Solidarność” – ich likwidacji, bowiem nie przekazano stronie społecznej żadnych dokumentów, strategii czy planów potwierdzających inne plany rządu.

Taka postawa rządu i całkowity brak dialogu powodują, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zmuszony jest do bardziej radykalnych działań.

Zapraszam Państwa w piątek, tj. 23 kwietnia przed siedzibę TAURON Polska Energia SA (TPE) na konferencję prasową z udziałem przewodniczącego „Solidarności” z Grupy TAURON Waldemara Sopaty, przewodniczącego Rady Społecznej w Grupie TAURON Mirosława Brzuśniana, szefa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosława Grzesika oraz przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy.

Obecni również będą szefowie regionów na terenie których funkcjonują spółki należące do TPE, w tym szef Śląsko-Dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz.

Konferencja odbędzie się w Katowicach przed wejściem głównym do siedziby TPE przy ul. Ks. Ściegiennego 3 o godz. 12.00. Osobą do kontaktu technicznego na miejscu jest Dariusz Piechowicz (nr tel. 516 135 124). Konferencja odbędzie się na stojąco bez nagłośnienia. Będzie jednak możliwość podłączenia się do kostki dziennikarskiej. Na wszelki wypadek proszę aby ekipy były wyposażone we własne statywy z mikrofonami.

Marek Lewandowski

Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”