Ilość wyświetleń: 575

W Jaworznie podpisano porozumienie dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego

14 lipca w Jaworznie podpisano porozumienie dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego. Porozumienie jest efektem pilotażowych trójstronnych negocjacji prowadzonych w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”.

14 lipca w Jaworznie podpisano porozumienie w zakresie standardów współpracy i dialogu społecznego. Zostało ono zawarte przez Prezydenta Miasta Jaworzna oraz Urząd Miejski w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Powiatowy Urząd Pracy, Wodociągi Jaworzno i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z jednej strony i Zakładowe Organizacje Związkowe NSZZ “Solidarność” reprezentujące pracowników zatrudnionych przez wymienione wyżej podmioty z drugiej strony. 

Porozumienie jest efektem pilotażowych trójstronnych negocjacji prowadzonych w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”. Pilotaż prowadzony jest w dwóch miastach: w Jaworznie i w Płocku. 

Jak napisano w porozumieniu, ma ono “pomóc w tworzeniu ram prowadzenia dialogu we wszystkich kwestiach istotnych dla pracowników, pracodawców oraz władz samorządowych. Dotyczy to zarówno wyzwań chwili obecnej, przykładowo dotyczących godzenia życia osobistego z życiem zawodowym, jak też i tych wyzwań, które mogą pojawić się w przyszłości – związanych ze zmianami demograficznymi i cywilizacyjnymi oraz koniecznością zwiększania inwestycji w kapitał ludzki”. 

Podczas dzisiejszego wydarzenia, prezydent Miasta Jaworzna, Paweł Silbert mówił m.in. o “symetrycznym” charakterze zawartego dziś porozumienia: 

– Zostaliśmy wyróżnieni przez ludzi, którzy się nam przypatrują z zewnątrz z Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. Ludzi, którzy są bardzo uczuleni na to, jakie są relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Zostaliśmy moim zdaniem wyróżnieni. (…) Cieszę się ogromnie z tego, że ta praca, którą wykonaliśmy, po pierwsze przebiegała w bardzo sensowny sposób. Bo wcale nie tak, że jedna strona narzucała rozwiązania drugiej. Było pole do podejmowania wyzwań. Trzeba było się po prostu dogadać w kwestiach, które wydają się czasami trudne do wypracowania kompromisu. Jedna i druga strona była skłonna do ustępstw i do zaakceptowania potrzeb, woli i możliwości strony drugiej. Cieszę się z tego, że to porozumienie, które mamy dzisiaj finalizować jest moim zdaniem w dużym stopniu symetryczne. Nie jest tak, że tylko jedna ze stron jest zobowiązana do wyrzeczeń, obowiązków, a druga do stawiania roszczeń. Nikt tu nikogo nie chce “wykolegować”, wykorzystać. Obie strony porozumienia wykazują, że maja wolę, aby te nasze organizacje były prowadzone przyzwoicie i dobrze. – powiedział prezydent Paweł Silbert. 

Podczas wydarzenia, głos zabrał również Andrzej Dudzik, przewodniczący NSZZ “Solidarność” w Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. 

– Nieprzypadkowo Jaworzno zostało wskazane przez Komisję Krajową NSZZ “Solidarność” do prowadzenia tego pilotażu, bowiem wiedzieli o tym, że mamy wypracowane już dobre standardy, dobrą współpracę między samorządem miasta, władzami miasta, a NSZZ “Solidarność”. (…) Jeżeli chodzi o treść porozumienia i program pilotażowy, to ma się on opierać przede wszystkim na dobrej współpracy, dobrym dialogu, nie pozorowanym, tylko rzeczywistym. Wiele spraw jest w tym porozumieniu ujęte dla dobrej współpracy na poziomie pracodawca i NSZZ “Solidarność” na poziomie samorządu. – zaznaczył Andrzej Dudzik, przewodniczący NSZZ “Solidarność” w Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o i lokalny koordynator projektu w Jaworznie. 

Projekt jest realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich oraz norweskimi partnerami: Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych „Fagforbundet” oraz Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych „KS”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Grantów Norweskich 2014-2021 poprzez program Dialog Społeczny – Godna Praca.

Źródło: tysol.pl