Ilość wyświetleń: 782

Uroczysta msza św. w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny w jaworznickiej Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny

– Bogu dziękujmy za to spotkanie. Spotkanie niezwykłe, bo patronuje mu Solidarność – mówił na początku uroczystej mszy św. w 41 rocznicę powstania NSZZ Solidarność proboszcz Kolegiaty św. Wojciecha i Katarzyny ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. 

Jak co roku początkiem września jaworzniccy przedstawiciele NSZZ Solidarność spotykają się na uroczystej mszy św., aby podziękować Bogu w kolejną rocznicę powstania związku i prosić o łaski na kolejne lata. 

W niedzielę 4 września w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny odbyła się uroczysta msza św. w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny. 

Podczas homilii ks. Prałat mówił o dokonaniach Solidarności na przestrzeni 41 lat. O dziedzictwie Jana Pawła II, który zawsze był blisko Solidarności. Nie obyło się bez obecnych wydarzeń. Ks. Cebulski ubolewał, że ci, którzy kiedyś byli blisko Solidarności, dziś robią zupełnie coś innego. Sprzeniewierzyli się ideałom „sierpnia 1980 r.” 

– Słyszymy jakżesz przykre słowa. Popatrzcie co się to porobiło – mówił ks. Prałat. – Dewastuje się święte rzeczy, niszczy obrazy, niszczy to co najświętsze – kontynuował ds. Eugeniusz – Straszne słowa są wypowiadane. Nikt się nie chowa z bluźnierstwami wypowiadanymi przez kobiety, mężczyzn. Uważa się, że jak ktoś przeklina to jest autorytetem. Nawiązał do przykrych wydarzeń. – Dziś próbuje się zdewastować, niszczyć kościoły. Próbuje się wychowywać w taki sposób, zaczyna się już od małych dzieci, kończy się na dorosłych. 

Po mszy uczestnicy przeszli do nawy bocznej świątyni, gdzie odmówiono litanię do błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i złożono kwiaty pod popiersiami Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki oraz Prymasem 1000 – lecia Stefana Wyszyńskiego.

Prócz przedstawicieli NSZZ Solidarność z jaworznickich zakładów pracy, we mszy wzięli udział prezydent miasta Jaworzno Pan Paweł Silbert, Przewodniczący Rady Miasta Jaworzna Pan Tadeusz Kaczmarek, wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Dariusz Starzycki, radna Sejmiku Śląskiego Maria Materla. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Miasta Jaworzno, NSZZ Solidarność z jaworznicki zakładów oraz szkół z terenu Jaworzna.

Orkiestra dęta TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski artystycznie czuwała nad przebiegiem uroczystości. Po mszy przed kościołem zagrali krótki koncert dla uczestników nabożeństwa. 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tej mszy, w szczególności ks. Prałatowi Eugeniuszowi Cebulskiemu za odprawienie eucharystii oraz pouczającą homilię. 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.