Ilość wyświetleń: 907

To również sukces Solidarności! Tauron Wydobycie wznowi głębienie szybu Grzegorz w Jaworznie

Tauron Wydobycie prowadzi prace przygotowawcze do wznowienia głębienia szybu Grzegorz w Jaworznie, wstrzymanego kilkanaście miesięcy temu – wynika z informacji władz spółki. Inwestycja ma m.in. zapewnić paliwo dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. O powrót do prac od dawna apelowała Solidarność Zakładu Górniczego Sobieski i jej przewodniczący Waldemar Sopata.

Jak informował Tauron w minionych latach, budowa szybu Grzegorz, której łączny koszt szacowano na ponad 0,5 mld zł, to inwestycja kluczowa dla przyszłości kopalni Sobieski, należącej do Tauronu Wydobycie.

Zapowiadano, że ten głęboki docelowo na 870 m szyb ma uzyskać pełną funkcjonalność w 2023 r., a po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróciłaby się o ponad połowę. Dzięki przedsięwzięciu kopalnia ma uzyskać dostęp do perspektywicznych złóż węgla.

W latach 2020–2021 prace przy inwestycji znacząco spowolniły, a Tauron Wydobycie podjął rozmowy z generalnym wykonawcą robót na temat warunków ich dalszego prowadzenia. Utrzymywano stan inwestycji tak, aby można było ją w każdej chwili kontynuować.

– Uruchomiliśmy w styczniu prace przygotowawcze do wznowienia głębienia szybu Grzegorz. Wznowiony został ruch górniczych wyciągów szybowych – powiedział prezes głównego wykonawcy, Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, Marcin Mieszczak.

– Na teren budowy szybu sukcesywnie dostarczamy materiały i konstrukcje technologiczne, które pozwolą wydrążyć szyb do docelowej głębokości, a tym samym osiągnąć cele stawiane przez Tauron Wydobycie – uściślił Mieszczak.

– Budowa nowego szybu oraz uruchomienie eksploatacji w części złoża Dąb w oparciu o jego infrastrukturę ma m.in. umożliwić zachowanie stabilnej produkcji węgla dla energetyki w horyzoncie czasowym określonym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych – powiedział PAP w czwartek prezes Tauronu Wydobycie Jacek Pytel.

– Prowadzimy na rzecz budowy Szybu Grzegorz równolegle prace w podziemnej części Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie. Z istniejących dołowych wyrobisk kopalni drążone są wyrobiska na poziomie 540 m, stanowiące w przyszłości główny poziom wydobywczy. W specjalnym reżimie technologicznym pokonana została już m.in. skomplikowana strefa uskokowa – wskazał Pytel.

Przypomniał, że inwestycja w złoże Dąb ma zapewnić dedykowane paliwo dla aktywów energetycznych, w szczególności dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Na terenie inwestycji wykonano do tej pory infrastrukturę powierzchniową, niezbędną do głębienia szybu i wydrążono ponad 80 m w obudowie ostatecznej. Utrzymywany jest płaszcz mrożeniowy, zabezpieczający drążenie szybu. Teren budowy pozostaje w gotowości do kontynuowania głębienia.

1 marca br. rząd przyjął w drodze uchwały dokument „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Zakłada on m.in. odkupienie od kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych bloków węglowych, które trafią do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Zgodnie z planami rządu po wydzieleniu aktywów do NABE państwowe koncerny energetyczne skupią się na inwestycjach nisko- i zeroemisyjnych. W strukturach tych spółek pozostaną także aktywa ciepłownicze i kogeneracyjne. (PAP)

mtb/ drag/

Źródło: tysol.pl