Ilość wyświetleń: 434

Spór zbiorowy w spółkach Grupy TAURON

Od 12 marca w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. trwa spór zbiorowy na tle płacowym.


Reprezentatywne Organizacje Związkowe z poszczególnych spółek dały swoim Zarządom czas na realizację żądań do 17 marca. Żądania nie zostały spełnione i w części spółek TPE są już spisane protokoły rozbieżności, a w niektórych trwają rokowania.

Jednocześnie trwają rozmowy na szczeblu TAURON Polska Energia S.A. Rada Społeczna TPE próbuje porozumieć się z Zarządem TPE. Na obecną chwilę Zarząd TPE zasłania się procedurą wyłonienia nowego Prezesa w firmie, chce zakończenia rozmów 30. kwietnia.

Rada Społeczna TPE odbiera to jako złamanie zasad dialogu społecznego i napisała pismo do Rady Nadzorczej TPE ostrzegając o możliwych niekontrolowanych formach protestu, za które reprezentatywne Organizacje Związkowe nie biorą odpowiedzialności. Związkowcy ostrzegają również przed niezadowoleniem społecznym oraz napięciem jakie obecnie można zaobserwować w spółkach Grupy TAURON, które mogą być manifestowane przez pracowników.www.tysol.pl