Ilość wyświetleń: 486

Spór Solidarności z miastem Gdańsk ws. banerów. SPRAWDZILIŚMY! Przepisy nie pozostawiają wątpliwości!

– Nigdy byśmy nie przypuszczali, że za promocję 40-lecia Solidarności, promocję historii i miasta Gdańska, i to z naszych składkowych pieniędzy, będziemy karani przez władze miasta karą w wysokości 50 tys. zł – mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda podczas konferencji prasowej poświęconej nałożeniu na Solidarność kary za rozwieszenie banerów z okazji 40-lecia Związku. Miasto Gdańsk odpowiada, że „prawo jest równe dla wszystkich”, a nałożenie kary jest wynikiem obowiązywania Uchwały Krajobrazowej Gdańska. Czy aby na pewno nałożenie kary było zasadne? Odpowiedzi poszukaliśmy w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w imieniu władz miasta Gdańska nałożył na “Solidarność” karę 50 tys. zł. za rozwieszenie na budynku Komisji Krajowej banerów z okazji 40-lecia “Solidarności”, w tym ze słowami Papieża Jana Pawła II. 

Reklama wielkopowierzchniowa, mówiąca o uroczystościach 40-lecia Solidarności jest niezgodna z uchwałą krajobrazową – mówił o przyczynach nałożenia kary na Związek zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak na konferencji prasowej we wtorek 2 marca. 

Tymczasem z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Art.  37c.) dowiadujemy się, że:

Dz.U.2020.293 t.j. | Akt obowiązujący

Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  37c.  [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących reklam]
Przepisów dotyczących reklam nie stosuje się do upowszechniania informacji wyłącznie:

  1. trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia;


2) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy. – czytamy w Ustawie. 

Wnioski wydają się jasne: baner zawieszony przez NSZZ Solidarność był banerem „upamiętniającym osoby, instytucje, lub wydarzenia”, zatem zgodnie z Art. 37c. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie powinno się wobec niego stosować przepisów dotyczących reklam.

www.tysol.pl