Ilość wyświetleń: 321

Solidarność z TWd zaniepokojona brakiem odbioru węgla !

Przedstawiciele Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. wystosowali do Prezesa TAURON Polska Energia S.A. Pawła Szczeszka pismo, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie informacją o braku odbioru zakontraktowanego węgla przez Grupę TAURON.

Związkowcy piszą: „… Stawia nas to w trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej mimo uzgodnień z zarządem TAURON Polska Energia S.A. przy wyjściu z Grupy…” W dalszej części pisma związkowcy z Solidarności przypominają, że zobowiązanie odbioru węgla było przedmiotem zawartych 16 grudnia 2022 roku porozumień. Przedstawiciele Solidarności z TAURON Wydobycie przypominają również prezesowi Szczeszkowi, iż sygnatariuszem i gwarantem porozumienia jest Pan Premier Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych. 

Autorzy pisma wskazują, że nieodebranie przez Grupę TAURON od początku 2023 roku ponad 800 000 ton węgla zmusiło TAURON Wydobycie S.A. do sięgnięcia po środki z dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, co nie byłoby konieczne, gdyby na bieżąco były odbiory węgla zgodnie z umową. 

Dalej związkowcy z Solidarności w TAURON Wydobycie piszą: „…Ponadto dochodzą do nas informacje o odbiorze węgla z importu kosztem naszych dostaw. Taki stan rzeczy budzi głęboki niepokój załóg górniczych i jest przejawem świadomego działania mającego na celu likwidację miejsc pracy Górników w naszych kopalniach, a tym samym prowadzi do napięć społecznych, których my jako odpowiedzialni partnerzy społeczni chcielibyśmy uniknąć. Zwracamy uwagę, że wspólnie powinniśmy wykorzystać czas na „wyhamowanie emocji…” i dodają „…Brak niezwłocznych działań ze strony zarządu TAURON Polska Energia skutkować będzie eskalacją konfliktu co zmusi nas do podjęcia bardziej radykalnych działań wyrażających niezadowolenie Górników…”

Na koniec autorzy żądają realizacji zawartych zapisów Porozumień i odbioru zakontraktowanych ilości węgla w całości.

Przypomnijmy, że związkowcy z Solidarności TAURON Wydobycie już dwukrotnie planowali pikietować pod siedzibą Grupy TAURON Polska Energia. W konsekwencji manifestacje w ostatniej chwili były odwoływane ze względu na dogadanie się stron. 

Pismo prócz adresata trafiło również do wiadomości: Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Jarosława Kaczyńskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Jacka Sasina – Ministra Aktywów Państwowych, Pracowników TAURON Wydobycie, Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., Przedstawicieli Rady Nadzorczej TAURON Wydobycie S.A., Rady Społecznej TAURON, Organizacji Związkowych TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło S.A. Pismo otrzymali również przedstawiciele NSZZ Solidarność: Przewodniczący Piotr Duda, Jarosław Grzesik – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność i Bogusław Hutek Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.  

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.