Ilość wyświetleń: 455

Solidarność mówi NIE wobec łamania przepisów prawa pracy!!!

Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w piątek 7 czerwca wystosowała pismo do Zarządu Spółki. Związkowcy mówią stanowcze nie wobec łamania KP, ZUZP dla Pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. oraz Regulaminu Pracy naszej firmy.

Co takiego się wydarzyło od czasu powołania nowego Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. czy może nastąpiły jakieś zmiany w Prawie Pracy czy ZUZP naszej firmy czy też Regulaminu Pracy o których nie wiemy? – czytamy w piśmie.

Sprzeciwiają się niewydawaniu tzw. „wybitek” za przepracowany dzień wolny od pracy, a także przymuszanie załogi do pracy w święta pod firmą zewnętrzną. 

Przedstawiciele Solidarności zaniepokojeni są także jednostronną interpretacją przepisów prawa pracy przez pracodawcę nie uwzględniając przy tym strony społecznej.

Na koniec piszą: Żądamy natychmiastowego zaniechania tych praktyk i przestrzegania zapisów KP, ZUZP a także Regulaminu Pracy w przeciwnym razie podejmiemy wszelkie działania zgodne z prawem dla zabezpieczenia interesów naszym pracownikom.

Pismo tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.