Ilość wyświetleń: 1 069

Podwyżki w PGG, Węglokoks Kraj i Tauron Wydobycie. Szef górniczej „S”: To dobre porozumienie

O 15,4 proc. wyższe będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2023 roku w spółkach węglowych objętych umową społeczną z 2021 roku, czyli w Polskiej Grupie Górniczej, Węglokoksie Kraj i Tauronie Wydobycie. 15 lutego reprezentanci związków zawodowych podpisali z zarządami spółek porozumienia w tej sprawie. Szczegóły dotyczące podziału zwiększonego funduszu wynagrodzeń będą ustalane w przyszłym tygodniu.

– To, że wskaźnik wyniesie 15,4 proc., wynika z ustaleń zawartych w umowie społecznej. Zapisano w niej wzrost coroczny płac o jeden punkt procentowy powyżej inflacji. Średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez GUS wyniósł 14,4 proc. Rachunek jest prosty – mówi Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”. – Żeby nie było rozbieżności pomiędzy poszczególnymi spółkami ustalono, że zsumowane zostaną ubiegłoroczne zrealizowane fundusze wynagrodzeń we wszystkich trzech spółkach objętych umową społeczną i od tej sumy naliczony będzie wzrost funduszu w 2023 roku o 15,4 proc. – mówi Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”. Jak dodaje, w przyszłym tygodniu ruszą w spółkach rozmowy dotyczące szczegółów podziału tej podwyżki wśród pracowników. 

W TAURON Wydobycie w obecności Podsekretarza stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika reprezentatywne Organizacje Związkowe wspólnie z Zarządem TWd podpisały porozumienie płacowe na 2023 r. Jak wyżej już pisaliśmy fundusz płac wzrośnie o 15,4 proc.

 

– To dobre porozumienie. Mimo bardzo wysokiej inflacji w Polskiej Grupie Górniczej nie ma spadku realnego wynagrodzenia. Udało nam się utrzymać realne płace górników na dobrym poziomie – ocenia szef górniczej „S”, a zarazem przewodniczący związku w PGG.Źródło: solidarnosckatowice.pl