Ilość wyświetleń: 176

Piotr Duda pełnomocnikiem ds. zgłoszenia wniosku o referendum ws. Zielonego Ładu

Obradująca  w formule online Komisja Krajowa NSZZ „S” przyjęła ważne uchwały dotyczące planowanego przez Związek złożenia wniosku o referendum krajowe w sprawie tzw. Zielonego Ładu oraz protestu planowanego na 10 maja.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła złożyć wniosek do marszałka Sejmu RP o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy dotyczącej ograniczenia przez Polskę obecnych przepisów strategii Zielonego Ładu i obecnej polityki klimatycznej UE. W uchwale sformułowano także pytanie referendalne. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła również wskazać Piotra Dudę na pełnomocnika ds. zgłoszenia tego wniosku.

Zobowiązanie do czynnego uczestnictwa w kampanii zbierania podpisów

Komisja Krajowa zobowiązała też Prezydium KK do podjęcia wszelkich działań organizacyjnych i formalnych dla realizacji procedury zbierania podpisów i złożenia wniosku o referendum, wszystkie struktury organizacyjne i działaczy Związku do czynnego uczestnictwa w organizowaniu kampanii zbierania podpisów popierających wniosek, a członków Związku do podpisywania list poparcia wniosku i udziału w kampanii zbierania podpisów

Podczas posiedzenia Komisji Krajowej powołano także Sztab Akcji Protestacyjnej, który zajmie się organizacją protestu mającego odbyć się 10 maja.

  • Autor: Barbara Michałowska,kor.
  • Źródło: tysol.pl