Ilość wyświetleń: 393

Górnicza Solidarność mówi dość, dyktatowi cenowemu ze strony spółek energetycznych

W ostatnim czasie obserwujemy próby renegocjacji cen węgla dostarczanego przez kopalnie, spółki skarbu państwa dla państwowych przedsiębiorstw energetycznych. W związku z tymi niepokojącymi doniesieniami Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego 4. kwietnia wystosowała pismo do szefa Rządu Prezesa Rady ministrów Mateusza Morawieckiego w tym temacie. 

W piśmie związkowcy zwracają uwagę, że w dobie, kiedy ceny węgla na światowych rynkach osiągały znaczący wzrost, spółki węglowe sprzedawały surowiec podmiotom z branży energetycznej poniżej ceny wyznaczonej przez rynki ARA. Przedstawiciele górniczej Solidarności podkreślają w piśmie również, że dzięki tej praktyce spółki energetyczne i elektrociepłownie mogły dostarczać energię i ciepło systemowe bez konieczności wprowadzania ekstremalnie wysokich podwyżek dla obywateli. Lecz ceną za wykazanie się społeczną odpowiedzialnością przez przedsiębiorstwa górnicze były jednak ich mniejsze przychody. 

W piśmie górnicza Solidarność pisze: „…Dziś, kiedy sytuacja na rynku uległa zmianie, a ceny węgla spadły, koncerny energetyczne chcą zmusić spółki węglowe do obniżenia wartości kontraktów. Tymczasem koszty funkcjonowania przedsiębiorstw z branży górniczej w skutek wysokiej inflacji znacznie wzrosły…” 

Na koniec związkowcy informują Pana Premiera, że jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmą wszelkie działania mogące temu zapobiec. 

„… Oczekujemy od Pana Premiera pilnej interwencji w przedstawionej sprawie.” – Piszą w końcowym akapicie przedstawiciele NSZZ Solidarność z KSGWK.

Pismo skierowane zostało również do wiadomości Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Sasina Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych oraz Marka Wesołego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

Pod pismem podpisali się Przewodniczący SKGWK Bogusław Hutek oraz Wiceprzewodniczący Stanisław Kłysz. 

Pismo pod spodem.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.