Ilość wyświetleń: 488

Górnicza Solidarność apeluje do rządu!

W środę 5. października w katowickiej siedzibie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.

Podczas zebrania Delegaci przyjęli Apel i Stanowisko. Apel do rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczy renegocjacji „Umowy Społecznej” zawartej 28. maja 2021 r. regulującej zasady restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego i województwa śląskiego…” Stoimy na stanowisku, że umowa społeczna musi być notyfikowana w Unii Europejskiej jak najszybciej.” – czytamy w apelu. „Równie istotne jest, czy zostanie notyfikowana w wersji pierwotnej, czy też po korekcie dostosowującej ją do obecnych uwarunkowań związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na węgiel. Jeśli korekta nie nastąpi, przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w kopalniach, a więc również zwiększenie wydobycia węgla, stanie się niemożliwe.” – apelują związkowcy, deklarując chęć podjęcia rozmów z rządem na ten temat. 

W Stanowisku przedstawiciele KSGWK domagają się od rządzących jak najszybszego przedstawienia „Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku” w której węgiel zostanie uznany za „paliwo przejściowe”, czyli podstawowy surowiec gwarantujący bezpieczne przeprowadzenie transformacji polskiego sektora paliwowo – energetycznego. „Racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi złożami węgla stanowi dziś element racji stanu Rzeczpospolitej Polskiej. Węgiel jest surowcem rodzimym.” Piszą członkowie KSGWK. Udowadniając, że węgiel jest paliwem stabilnym w dostarczaniu energii, czego nie można powiedzieć o źródłach energii, które musimy importować, czy źródłach OZE, które dostarczają energię w sposób niestabilny i nieprzewidywalny. Na koniec związkowcy z górniczej Solidarności piszą:” … Aby uniknąć całkowitego uzależnienia Polski od surowców importowanych, decyzje o inwestycjach, które pozwolą na wydobycie surowca w nowych lokalizacjach, powinna zapaść natychmiast”. 

Tekst Apelu i Stanowiska tutaj>>>

Dział informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.