Ilość wyświetleń: 500

Radni PiS i JMM odpowiadają na apel NSZZ „Solidarność” ZG Sobieski Jaworzno

Radni reagują na apel NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie ZG Sobieski w sprawie ratowania miejsc pracy w jaworznickiej kopalni. 

10 września przewodniczący dwóch kół radnych Rady Miejskiej miasta Jaworzno Ewa Zuber reprezentująca JMM oraz Wiesław Więckowski z PiS złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Jaworzno Tadeusza Kaczmarka pismo wraz z projektem apelu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie w tym kontynuacji budowy szybu Grzegorz. 

Projekt jest odpowiedzią na apel NSZZ Solidarność ZG Sobieski, który związkowcy wystosowali między innymi do radnych miasta Jaworzna. 

Radni klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Jaworzno Moje Miasto w piśmie wyrażają zdecydowane stanowisko, iż dalsze funkcjonowanie ZG Sobieski jest kluczową i strategiczną kwestią dla przemysłu energetycznego i wydobywczego w Jaworznie, regionie i kraju. Tym samym radni postanowili zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów w celu zapewnienia w strategii energetycznej dla kraju dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu „Grzegorz”.

Jak podkreślają radni, dalsze funkcjonowanie i rozpoczęte już głębienie szybu „Grzegorz” w Jaworznie daje w perspektywie wieloletniej, gwarancje istnienia jaworznickiej kopalni – udostępni bowiem nowe złoża węgla oraz zapewni niezbędny surowiec energetyczny na czas funkcjonowania nowo powstałego bloku energetycznego 910 MW Nowe Jaworzno, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów energetycznych w Polsce, spełniający wyśrubowane normy energetyczne Unii Europejskiej.

Projekt będzie procedowany najprawdopodobniej na najbliższej sesji Rady Miejskiej pod koniec września.

Na podstawie Jaworzno pl. Zdjęcie: Jaworzno.pl

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.