Ilość wyświetleń: 318

Przedświąteczna pomoc od Solidarności z Jaworzna

„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II.

Pandemia nie odstraszyła przedstawiciel Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno przed coroczną akcją niesienia przedświątecznej pomocy dla potrzebujących. Swe działania członkowie Solidarności z Jaworzna skupiają na konkretnych rodzinach. Od lat blisko w tej kwestii współpracują z ludźmi, którzy bezpośrednio mają kontakt i wiedzę o konkretnych osobach, rodzinach, które potrzebują tej pomocy. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi „Świetlicę pod Kolegiatą”, która zajmuje się wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo. Do tej placówki jako pierwszej przedstawiciele NSZZ Solidarność z Jaworzna przybyli z obfitymi paczkami. 

Kolejnym przystankiem była parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski. Dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek, Solidarność z Jaworzna mogła dotrzeć do rodzin, które szczególnie potrzebują życzliwej dłoni. Następnie paczki trafiły do parafii św. Brata Alberta w jaworznickiej dzielnicy Pieczyska. Ks. Proboszcz Mariusz Lizończyk zna potrzeby swych parafian, którzy zderzają się z codzienną rzeczywistością, zwłaszcza wysokim bezrobociem. Dzięki takim ludziom jak ks. Mariusz mogą oni żyć w godny sposób. 

„Wspólnota Betlejem” skupia bezdomnych, uzależnionych, samotnych i chorych. Tam również członkowie Solidarności z jaworznickich Komisji Zakładowych co roku dostarczają pomoc w postaci żywności. Mieszkańcy wspólnoty, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych. 

W tym roku Solidarność z Jaworzna mogła pomóc pięćdziesięciu rodzinom w postaci paczek z przeróżnymi produktami żywnościowymi. W pomoc tę zaangażowali się członkowie KZ NSZZ Solidarność z Jaworzna. Nie bez znaczenia w całej akcji były zakłady pracy i fundacje z terenu Jaworzna, które wsparły Solidarność finansowo. 

Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać!

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.