Ilość wyświetleń: 561

Karczma Piwna NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego

Na sobotniej Karczmie Piwnej NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego honorowymi gości byli Prezydent RP Andrzej Duda oraz Premier RP Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił szczególny charakter spotkania, zwracając się do górniczej braci ze słowami podziękowania za lata działalności niepodległościowej w okresach represji, za zachowanie polskiej tożsamości i wysiłek na rzecz budowania dobra wspólnego.

W tym roku to spotkanie ma dla mnie wyjątkowy charakter. To przede wszystkim spotkanie ludzi „Solidarności”, dziękuję, że gromkimi brawami i szacunkiem uczciliście tych, którzy w kopalni Wujek walczyli o to żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy, gdy ja byłem jeszcze małym dzieckiem, walczyli by dzisiaj można było budować suwerenną i niepodległą Polskę. Rozwijać ją i być z niej dumnym. Jest tu wielu takich, którzy wtedy walczyli. Mówię o tym, bo to rok 40. lecia Solidarności – powiedział.

Dzisiejsze spotkanie to szansa, w tym szczególnym regionie, do Was, ludzi ciężkiej pracy, ale zarazem wielkiej twardości, pracujących w kopalniach, w hutach, złożyć podziękowanie i złożyć życzenia, na następne 40. lat „Solidarności”, żeby związek zawsze był niezależny, samorządny, reprezentującym interesy ludzi pracy. Niezależnie od tego jaka jest władza żeby zachowywał swoją niezależność – dodał. Prezydent podkreślił, że „Solidarność” to „rzetelna ochrona praw ludzi pracy, ochrona sytuacji rodziny, najważniejszych wartości”.

Tym była i jest „Solidarność”. Jak mówił nasz święty Jan Paweł II – Solidarność to jeden z drugim. Zawsze mam to odczucie ile razy mam możliwość przebywać w Waszym towarzystwie. To rzeczywiście jeden z drugim, to grono ludzi, którzy się wspierają, jest dla siebie życzliwe, jesteście przyjaciółmi. Takie jest moje odczucie, kiedy spotykam się w kopalniach, innych zakładach, z ludźmi „Solidarności”. – zaznaczył. Składając członkom „Solidarności” noworoczne życzenia podkreślił, że łączy go z „Solidarnością” szczególna więź.

Chciałbym złożyć Wam na ten rok życzenia. By wiodło się Wam w rodzinach, w pracy – mówił prezydent, zapowiadając, że w najbliższych tygodniach również obóz prezydencki zamierza w sposób szczególny włączyć się w 40. urodziny „Solidarności”.

 Z góry chcę zapowiedzieć, dzisiaj rozmawiałem o tym z Piotrem Dudą, że chcę by ten rok był również z mojej strony wyjątkowy. Dlatego zaprosiłem pana przewodniczącego i całą Komisję Krajową, by pierwsze posiedzenie Komisji Krajowej odbyło się w sali kolumnowej w Pałacu Prezydenckim. Po to by nie tylko ludzie „Solidarności”, ale wszyscy obywatele widzieli, że dzieje się coś ważnego i historycznego – podkreślił.

Takim wydarzeniem jest jubileusz 40. lecia tego związku zawodowego, a tak naprawdę u swojego zarania największego ruchu społecznego jaki kiedykolwiek istniał w Europie, ale także i na świecie. Ruchu masowego, oddolnego, który chciał wolności. Do tej wolności dążył i tę wolność uzyskał, zdobył pokojowo, bez broni w ręku, podniesioną w górę dłonią ze znakiem „V” i modlitwą, niezłomną postawą. To wielkie zwycięstwo „Solidarności”. – dodał prezydent.

Po Prezydencie głos zabrał Premier RP Mateusz Morawiecki.

Ludzie Solidarności to ludzie, dzięki którym mamy dzisiaj wolność. A ziemia śląska, jak mało która, jest tym miejscem, z którego płynie piękne świadectwo solidarności, wolności, odpowiedzialności, czym jest polskość. – powiedział Mateusz Morawiecki.

Polskość jest tak rozumianym kompleksem kilku naszych podstawowych wartości. Wartości, o które walczymy. Tu, na Śląsku, nawet ostatnie 100. lat pokazuje, jak Ślązacy walczą o te najwyższe wartości. Trzy powstania śląskie, trudny, morderczy bój z Niemcami hitlerowskimi, a potem walka z komuną. Kopalnia Wujek, Manifest Lipcowy, Staszic, to trudna droga Ślązaków do wolności. Cała Polska dziękuje ludziom Solidarności w tym roku 40. Lecia – podkreślił premier, zaznaczając, że odniesione przez Solidarność zwycięstwo nie było pełne z uwagi na pozaformalne układy zawiązane przeciwko Polsce.

Niezależnie od tego, że w latach 90. zostaliśmy ograni przez różne układy ludzi, którzy dokooptowali niewielką część Solidarności do układu władzy, dzięki Wam zaczęła się zmiana systemu i dziś żyjemy w lepszej Polsce, możemy kształtować lepsze życie dla wszystkich Polaków – zaznaczył szef rządu.

Premier nawiązał również do polityki klimatycznej Unii Europejskiej:

Trzeba rozumieć, że polityka klimatyczna to podstawowy instrument realizacji polityki gospodarczej Unii Europejskiej, nie dać się w ten sposób zmanipulować, wiedzieć, że musimy się przekształcać, ale dbać o interesy Polski, o interesy Śląska. (…) Dbamy o interesy Śląska mając na uwadze nowe priorytety; to, że ten wyścig gospodarczy znaczony jest i rewolucją cyfrową, i klimatyczną, i w nich też bierzemy udział, nie zostajemy w tyle – podkreślił.

Mateusz Morawiecki odniósł się do słów prezydenta Dudy dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości, podkreślając, że pewna grupa w Polsce „kładzie się Rejtanem w obronie przywilejów wąskiej grupy sędziów”.

Wolę, żebyśmy kładli się Rejtanem w interesie wszystkich Polaków, ludzi pracy, w interesie Solidarności – zadeklarował.

Karczma Piwna NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego organizowane są od kilkunastu lat w podzięce dla członków związku, którzy angażują się w życie związku szczególnie dla służb porządkowych.

Liczną grupą jak zwykle uczestniczącą w karczmie regionalnej stanowili członkowie NSZZ Solidarność ZG Sobieski, którzy często uczestniczą w wydarzeniach związkowych jako służby porządkowe.

Źródło: tysol.pl