Ilość wyświetleń: 462

Już w piątek 21 sierpnia kolejna akcja krwiodawcza

W piątek 21 sierpnia odbędzie się kolejna akcja krwiodawcza organizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski. Akcja jak zwykle odbędzie się na parkingu stołówki szybu Piłsudski i potrwa w godzinach od 800 do 1400.

Koronawirus zmienia nasze nawyki, jednak nie oznacza to, że powinien wpływać na zdrowie osób, które potrzebują krwi. Apelujemy o oddawanie krwi nawet w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia koronawirusa.

Krew potrzebna jest każdego dnia i nie zmieni tego żadna epidemia. W minionym okresie większość planowanych zabiegów została odwołana, jednak wielu pacjentów po wypadkach, przeszczepach oraz w trakcie leczenia chorób nowotworowych potrzebuje krwi. Pomimo wieloletnich badań i prac naukowo – badawczych, nie udało się dotychczas wytworzyć tak cennego leku, jakim jest krew.

Obecnie częściowo wykonuje się już planowane zabiegi operacyjne i wzrasta zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew i jej składniki. Dlatego też zachęcamy do oddawania krwi, tak, aby odbudować sukcesywnie jej zapasy.

Jak teraz wygląda oddawanie krwi:

Przed wyjściem z domu prosimy o zmierzenie temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37,3 st. C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji, gdzie Krwiodawca wypełnia wstępną ankietę, dezynfekuje ręce i każdemu Dawcy mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po wstępnej kwalifikacji Krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega drugiej kwalifikacji (na dotychczasowych zasadach).

Krew może oddać osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami RP, temperatura ciała nie przekracza 37,3 st. C, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ze wzglądu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zgłaszanie się do oddawanie krwi bez osób towarzyszących.

Dawcy oczekujący do oddania krwi zachowują niezbędny odstęp od siebie 1 – 1,5 metra.

Pracowników ZG Sobieski prosimy o wcześniejsze wpisywanie się na listy w biurach oddziałów, aby kierownicy mogli zaplanować niezbędne obłożenie na ten dzień z wyprzedzeniem.

Dział informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.