Ilość wyświetleń: 451

Apel Rady Miejskiej ws. górnictwa i energetyki podjęty jednogłośnie!

Radni Rady Miejskiej w Jaworznie, podczas dzisiejszej sesji rady, przyjęli jednogłośnie apel do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu „Grzegorz”.

W odpowiedzi na stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. wyrażone w piśmie z dnia 28 sierpnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Jaworznie, przewodniczący dwóch klubów radnych Rady Miejskiej: Ewa Zuber (JMM) i Wiesław Więckowski (PiS) złożyli – w imieniu radnych JMM i PiS – do Przewodniczącego Rady Tadeusza Kaczmarka pismo wraz z projektem apelu, który właśnie dzisiaj został jednogłośnie przyjęty.

Przegłosowanie apelu poprzedziła dyskusja o górnictwie i energetyce w mieście, a także o roli miasta w procesie transformacji.  Prezydent Paweł Silbert mówił o wieloletnich gospodarczych przygotowaniach miasta do absorpcji środków zewnętrznych, które pozwoliły na otwarcie miasta, zapewniając mu rozwój poprzez przebudowę systemu drogowego z obwodnicami, skanalizowanie osiedli, przygotowanie i doprowadzenie sieci oraz infrastruktury do terenów inwestycyjnych – w tym rekultywację i zmianę funkcji terenów poprzemysłowych. Te działania były realizowane według przyjętych strategii, dokumentów planistycznych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, i pozwoliły miastu przygotować się do nadchodzących zmian. Skrócone zostały drogi decyzyjne przez powołanie sztabu ludzi, którzy byli odpowiedzialni za współpracę z górnikami i energetykami. Na spotkaniach ściśle realizowane były plany, wytyczane i rozliczane zadania – dzięki temu sprawnie można było przystąpić do takich inwestycji jak blok energetyczny 910 MW oraz Szyb „Grzegorz”.  Niedawno prezydent Jaworzna przedłożył w Kancelarii Premiera projekt specustawy gospodarczej, dzięki której byłoby możliwe uruchamianie kolejnych dużych obszarów przemysłowych. Propozycja, ta dotyczy szybkiego i sprawnego działania na przyszłościowych terenach przeznaczanych pod nowe inwestycje.

Dzięki zaangażowaniu miasta przedłużone zostało gospodarcze życie kopalni i elektrowni, ale kiedyś zasoby się wyczerpią. Stąd pieniądze krajowe i unijne powinny być wykorzystywane na przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla całego regionu. Polityka klimatyczna wymaga nieuchronnych działań i decyzji. Już dzisiaj miasto współpracując z KSSE i państwowymi agencjami nad uruchamianiem kolejnych obszarów gospodarczych pod duże inwestycje, które będą szansą dla miasta ale i całego regionu. Mimo tych wszystkich działań, kontynuacja takich inwestycji jak „Szyb Grzegorz” w Jaworznie jest priorytetem.

Jak podkreślili w Apelu radni, dalsze funkcjonowanie i rozpoczęte już głębienie szybu „Grzegorz” w Jaworznie daje w perspektywie wieloletniej, gwarancje istnienia jaworznickiej kopalni – udostępni bowiem nowe złoża węgla oraz zapewni niezbędny surowiec energetyczny na czas funkcjonowania nowo powstałego bloku energetycznego 910 MW Nowe Jaworzno, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów energetycznych w Polsce, spełniający wyśrubowane normy energetyczne Unii Europejskiej.

W tym celu w Jaworznie powstała również nowa infrastruktura kolejowa łącząca bezpośrednio Zakład Górniczy Sobieski z nowym blokiem energetycznym. Należy wskazać, iż dotychczasowe prace inwestycyjne przy szybie „Grzegorz” to koszt ponad 200 mln zł, a biorąc pod uwagę łączną inwestycję z blokiem 910 MW to już ponad 6 mld zł. Zaniechanie prac przy szybie Grzegorz w konsekwencji przyniesie konieczność importowania węgla do bloku energetycznego i może spowodować w perspektywie czasu utratę prawie 4 tys. miejsc pracy.

Fot. TAURON Wydobycie S.A.

Źródło: Jaworzno.pl