Ilość wyświetleń: 374

Szefowie spółek górniczych protestują przeciwko manipulacjom w artykule Rzeczpospolitej o wynikach kopalń

Prezesi spółek górniczych protestują przeciwko zmanipulowanym i nierzetelnym informacjom w artykule Barbary Oksińskiej pt. „Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie”, który ukazał się w środę, 6 marca, w „Rzeczpospolitej”.

Prezesi spółek górniczych protestują przeciwko zmanipulowanym i nierzetelnym informacjom w artykule Barbary Oksińskiej pt. „Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie”, który ukazał się w środę, 6 marca, w „Rzeczpospolitej”.

 

Oświadczenie szefów spółek przesłane zostało w czwartek, 7 marca, do redakcji dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Oto pełna treść stanowiska, pod którym podpisali się (w kolejności alfabetycznej): Dariusz Dumkiewicz – wiceprezes ds. rozwoju LW Bogdanka SA, Zdzisław Filip – prezes Tauron Wydobycie SA, Tomasz Heryszek – wiceperezes ds. handlowych Węglokoks SA, Sławomir Obidziński – prezes Węglokoks SA, Andrzej Okoń – wiceprezes Tauron Wydobycie SA, Andrzej Paniczek – wiceprezes ds. finansowych PGG SA, Adam Partyka – wiceprezes ds. pracowniczych i społecznych LW Bogdanka SA, Tomasz Rogala – prezez PGG SA, Tomasz Śledź – wiceprezes ds. technicznych JSW SA, Artur Wojtków – wiceprezes ds. płacy i polityki społecznej JSW SA.

 

„Oświadczenie prezesów spółek górniczych”

 

W związku z artykułem red. Barbary Oksińskiej pt. „Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie”, który ukazał się w Rzeczpospolitej w dniu 6 marca br., stanowczo protestujemy przeciwko zmanipulowanym i nierzetelnym informacjom, które znalazły się w tekście. Stwierdzenia o stratach zakładów wydobywczych, pomimo dobrej koniunktury na rynku węgla, nie mają żadnego odzwierciedlenia w faktach, zostały wyrwane z kontekstu i stawiają spółki wydobywcze w niekorzystnym świetle. Naszym zdaniem wymowa tekstu jest manipulacją. Wprowadza opinię publiczną oraz inwestorów w błąd.

 

Branża, kolejny rok z rzędu, uzyskała dodatni wynik finansowy, redukując przy tym koszty oraz stale poprawiając wydajność pracy i zwiększając nakłady na inwestycje. W 2018 roku wszystkie spółki węglowe, poza Tauronem Wydobycie, uzyskały dodatnie wyniki finansowe.

 

Polska Grupa Górnicza SA w minionym roku wypracowała na podstawowej działalności ponad 490 mln zł zysku. Osiągnięty wynik jest znacząco lepszy niż w 2017 roku, gdy zysk PGG wyniósł 86 mln zł. Także w minionym roku, Polska Grupa Górnicza zarabiała na każdej tonie wydobytego węgla 25 zł i jest to najlepszy wynik, zarówno w przypadku PGG, jak i jej poprzedniczki Kompanii Węglowej. Spółka realizuje także ambitny plan inwestycyjny, przeznaczając każdego roku na zakup sprzętu oraz przygotowanie nowych wyrobisk około 2 mld zł.

 

W minionym roku wynik finansowy Węglokoksu SA wyniósł 113 mln zł brutto. Spółka o 20 proc. (rok do roku) zwiększyła przychody i dokonała znaczącej dywersyfikacji rynkowej, stając się spółką handlową działającą na wielu marżowych rynkach i w różnych kategoriach produktowych. Kolejny dobry rok odnotowała także spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary. W 2018 roku wydobyła około 2,5 mln ton węgla, a wstępnie szacowany zysk brutto powinien osiągnąć poziom ok. 56 mln zł. W 2018 r. spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks przeznaczyły na wydatki inwestycyjne 235 milionów złotych, tym roku planowane wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 210 milionów złotych. Będą to w dużej mierze inwestycje odtworzeniowe, modernizacje i unowocześnianie infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń oraz duże projekty logistyczne.

 

Grupa Kapitałowa JSW za trzy pierwsze kwartały 2018 roku odnotowała zysk netto na poziomie 1,44 mld zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,3 mld zł wobec 6,7 mld zł w tym samym okresie roku 2017. Wzrost przychodów był efektem sprzedaży większej ilości węgla i trendów cenowych na rynku koksu.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa SA poszerza bazę zasobową i realizuje inwestycje gwarantujące wzrost produkcji węgla w kolejnych latach. Umacnia też pozycję lidera na rynku węgla koksowego w Europie, stawiając przy tym na rozwój nowych technologii.

 

Stały wzrost i stabilizację przychodów notuje także LW „Bogdanka” SA. Niemal cała produkcja sprzedawana jest w oparciu o kontrakty długoterminowe, które zawierają formuły cenowe wyznaczające poziom cen na dany rok. Zastosowanie formuł cenowych stabilizuje przychody Spółki w długim okresie, ale jednocześnie sprawia, że zmiany cen surowca na rynku – zarówno wzrost jak i spadek – odzwierciedlone są w przychodach firmy z rocznym opóźnieniem. Powyższe oznacza, iż wpływ wzrostu cen węgla obserwowany w roku 2018, znajdzie odzwierciedlenie w wynikach spółki w 2019 roku.

 

Tylko w 2018 roku wysokość podatków odprowadzonych do budżetu państwa ze spółek węglowych wyniosła ponad 5 miliardów złotych.

 

Mając na uwadze powyższe fakty wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec kreowania negatywnego wizerunku branży na łamach dziennika Rzeczpospolita w artykule „Ceny węgla rosną a wyniki kopalń i tak na minusie”. Sugestie, jakoby Spółki notowały ujemne wyniki finansowe przy jednoczesnym wzroście cen sprzedaży węgla są daleko idącym nadużyciem.”

 

Źródło: nettg.pl