Ilość wyświetleń: 366

Solidarność w ZG Sobieski organizuje największe akcje krwiodawcze w Jaworznie

Sukcesem zakończyła się ostatnia w 2019 roku akcja krwiodawcza zorganizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A.

W piątek 13. grudnia w comiesięcznej zbiórce krwi przeprowadzonej na parkingu stołówki szybu Piłsudski krew oddało 46 krwiodawców, zebrano jej ponad 20 litrów.

Być honorowym krwiodawcą to świadomy wybór, osoby te nie są przypadkowe, zdają sobie sprawę, że ich krew ratuje komuś życie. Ten naturalny lek potrzebny jest w szczególności przy wykonywaniu skomplikowanych zabiegów operacyjnych, lecz nie tylko. Pochodne krwi potrzebują osoby cierpiące na choroby krwi w szczególności na białaczkę, dlatego tak ważne jest pozyskiwanie krwi. Niestety krwi nie można przechowywać w nieskończoność, toteż potrzebne są jej regularne dostawy. Dlatego od krwiodawców oczekuje się stałego oddawania krwi, ważne jest również pozyskiwanie nowych krwiodawców.

Wielu ludzi ma obawy czy ma wystarczającą ilość krwi, aby móc się nią podzielić. Bez obaw. W żyłach dorosłego człowieka płynie około 5-6 litrów krwi. Zdrowi ludzie mogą oddawać ją regularnie. Jednorazowo pobiera jej się 450 ml. Kobiety taką ilość krwi mogą oddawać 4 razy w roku, zaś mężczyźni 6 razy. Oddawanie takiej ilości krwi w odstępach trzymiesięcznych dla kobiet i dwumiesięcznych dla mężczyzn odbywa się bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Krew w organizmie człowieka podlega ciągłej wymianie, niezależnie od tego czy ją ktoś oddaje czy nie. Oddana ilość szybko się regeneruje.

Jak przygotować się do oddania krwi? Najważniejsze zjedz lekki nisko-tłuszczowy posiłek, nie spożywaj alkoholu, powstrzymaj się na kilka godzin przed oddaniem krwi od palenia tytoniu. Nie można zapomnieć o odpowiednim nawodnieniu, przed donacją należy wypić, co najmniej 2. szklanki soku lub wody i oczywiście należy być wypoczętym.

Krewo mogą oddawać osoby pełnoletnie, między 18 a 65 rokiem życia. Oczywiście muszą być w pełni zdrowe, legitymować się dokumentem ze zdjęciem. Przed oddaniem krwi osoba taka jest dokładnie badana i jest z nią przeprowadzany wywiad zdrowotny, następnie lekarz decyduje, czy krwiodawcę można dopuścić do donacji. Samo oddawanie krwi nie jest skomplikowane, po wkłuciu się w żyłę oddawanie trwa około 6 minut. Aby zminimalizować ból w krwiodawstwie stosuje się igły o specjalnym profilu ostrza, a samo nakłucie jest mało dokuczliwe.

Akcje krwiodawcze organizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A. zaliczają się do najliczniejszych w Jaworznie.

Przez okres 12 miesięcy 2019 roku we wszystkich zbiórkach krwi udział wzięło 511 honorowych krwiodawców, którzy oddali jej przeszło 227 litrów.

Zbiórki krwi na tak wysokim poziomie nie mogłyby się odbyć bez pomocy ludzi, którzy nie są obojętni na los drugiego człowieka. Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za zgodę na przeprowadzenie tych akcji na terenie ZG Sobieski. Dziękujemy służbom ochrony za zabezpieczenie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agaty Jasickiej za miejsce dla ekipy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic oraz krwiodawców, jak również za zabezpieczenie ciepłych i chłodnych napoi.

Wszystkim krwiodawcom oraz osobom, bez których nie mogłyby się odbyć te akcje przez cały 2019 rok składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne, aby ten nadchodzący 2020 rok był jeszcze lepszy od mijającego 2019 i aby przybywało honorowych krwiodawców, to od Was zależą sukcesy naszych akcji krwiodawczych.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.